Logo: BIP

Aktualności

Pożytek publiczny - otwarty konkurs ofert

 • 02-12-2021
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
Zarządzeniem nr 388.2021 z dnia 2 grudnia 2021r. Burmistrz Miasta Gubina ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację  zadań publicznych ze sfery pożytku publicznego w roku 2022. 
 
Konkurs dotyczy realiazaji  zadań publiczmych  pn.:  
 
Zadanie nr 1 - zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie  jadłodajni
Zadanie nr 2 - zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni
Zadanie nr 3 - wspieranie funkcjonowania na terenie miasta Gubina punktu charytatywnego udzielającego  pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
Zadanie nr 4 - wspieranie działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu
 
 
Szczegóły dotyczące poszczególnych zadań oraz warunków składania ofert i ich oceny dostępne są pod poniższym linkiem:
Termin składania ofert upływa 24 grudnia 2021r.

Oferta- zadanie publiczne

Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego pn. "I Zimowy Festiwal Szachowy w Gubinie".
 
Oferta, złożona  w dniu  28 listopada 2021r. przez Gubiński Klub Szachowy jest rozpatrywana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057), pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na zlecanie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Warunkiem zastosowania tego przepisu jest spełnianie przez oferenta następujących warunków:
- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
Złożona oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni  w celu  umożliwienia wszystkim zainteresowanym  złożenia uwag dotyczących oferty.
 
 

Domowe szczepienia przeciw COVID-19

Na terenie Gubina działa zespół, który przeprowadza domowe szczepienia przeciw COVID-19. Działalność tego zespołu jest skierowana do osób, które z różnych przyczyn nie opuszczają domu i mają niemożliwe do przezwyciężenia trudności w dotarciu do któregoś z punktu szczepień.
 
Wszystkie osoby zainteresowane Domowym Szczepieniem powinny kontaktować się w tej sprawie pod numerem telefonu: 515 733 890. 
 
Ponadto w załączniku można pobrać kwestionariusz do wypełnienia przed szczepieniem. 

Załączniki

Przetarg na sprzedaż nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe

13 stycznia 2022 r. odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe - ul. Dolna.
 
 

Przetarg na najem garaży

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokali garażowych na okres 3 lat dz. nr 187/10, położonych przy ulicy Sportowej.
 
 
 

XXXVI sesja Rady Miejskiej

24 listopada (środa), o godzinie 8:00, w sali narad Urzędu Miejskiego, odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Gubinie VIII kadencji.
 
Proponowany porządek obrad:
 
 
I. Otwarcie sesji.  
 
 
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
 
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej  na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
 
IV. Podjęcie  uchwał  w sprawie:
 
 • Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, 
 • Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 
 • zmieniająca uchwałę RM w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na realizację zadania z zakresu prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Raculi na 2022 rok, 
 • o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2021 r., 
 • zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr XXVI.183.2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2021-2035, 
 • zmieniająca uchwałę XXXIV.244.2021 z dnia 15 października 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu, 
 • dopłaty do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 
 • przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., 
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości, 
 • ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Gubina.
 
V.  Przyjęcie protokołu  z XXXV sesji Rady Miejskiej w Gubinie.
 
 
VI. Sprawy różne.

Pomóż mi!

 • 12-11-2021
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
Międzynarodowy znak „pomóż mi” jest dyskretnym sygnałem, który możemy wysłać do kogoś kogo znamy lub całkowicie obcej nam osoby. Informuje on o tym, że jesteśmy ofiarą przemocy. Nie możemy jednak przeciwstawić się i głośno zawołać o pomoc. Mogłaby spotkać nas przez to surowa kara ze strony naszego oprawcy, z którym na co dzień mieszkamy i żyjemy.
Wiele osób staje się ofiarami przemocy domowej, a pandemia dodatkowo sprawiła, że nie mamy gdzie uciec. Ofiary przemocy domowej pozostawione są często same sobie. Znoszą codziennie przemoc ze strony swoich bliskich. Nie mogą poprosić o pomoc pozostając w domu.
Dlatego właśnie powstał ten znak. Jest to niewypowiedziane wołanie o pomoc. Możemy wykonać ten znak podczas rozmowy na wideoczacie lub machając komuś przez okno. Podczas odbierania paczki od kuriera, czy stojąc za naszym oprawcą, gdy ten rozmawia z kimś. Nie musimy używać do tego słów.
 
 
Co zrobić, gdy ktoś pokaże nam ten znak? 
nie powinniśmy dawać oznak, że coś jest nie tak. Zwłaszcza gdy obserwuje nas osoba, która potencjalnie może być oprawcą. Ofiarę mogłoby to narazić na konsekwencje.
po zakończeniu rozmowy powinniśmy skontaktować się z Policją dzwoniąc pod nr telefonu 112
- warto również skontaktować się z Niebieską Linią dzwoniąc pod całodobowy nr telefonu 800 120 002

Nowe dowody osobiste

 • 10-11-2021
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
Od poniedziałku, 8 listopada, mieszkańcy mogą już składać wnioski o dokument tożsamości według nowych regulacji.
Nowe dowody osobiste posiadają lepsze  zabezpieczenia. Warto jednak pamiętać, że dotychczasowych, ważnych dowodów nie trzeba wymieniać.
Nowe dokumenty są wyposażone w warstwę elektroniczną o wysokim stopniu zabezpieczenia, która podobnie jak w przypadku paszportów, zawiera wizerunek twarzy posiadacza oraz dwa odciski palców w formatach cyfrowych. Dodatkowo, w warstwie graficznej znajduje się odręczny podpis właściciela, a także literowy skrót PL na tle flagi Unii Europejskiej.
W związku z wprowadzeniem nowego dowodu osobistego, nie ma już możliwości złożenia wniosku o ten dokument elektronicznie. Po wdrożeniu nowego wzoru, składanie wniosków online możliwe jest wyłącznie w przypadku dzieci do 12. roku życia. Od nich odciski palców nie są pobierane.
Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu, znajdziesz na stronie: 
 

Dbajmy o czystość naszego powietrza

 • 10-11-2021
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
Rozpoczął się sezon grzewczy a w raz z nim problem wysokich wskaźników niebezpiecznych substancji w powietrzu, wynikających z użytkowania piecy węglowych. W trosce o nasze wspólne zdrowie warto zaintresować się efektywniejszą formą rozpalania w piecach węglowych - rozpalaniem od góry.
Rozpalanie w piecu od góry to metoda, którą nie każdy zna i mało kto stosuje, pomimo tego, że jest ona dużo czystsza i bardziej ekologiczna niż standardowa metoda rozpalania od dołu.
W przypadku standardowego rozpalania od dołu, paliwo dostaje w bardzo szybkim czasie osiąga bardzo dużą temperaturę, przy czym uwalniana jest duża ilość substancji szkodliwych, które są odprowadzane przez komin prosto do nieba. W przypadku rozpalania od góry, paliwo rozpala się wolniej, ale dzięki temu, zostaje ono spalone w dużo większym stopniu, dając więcej ciepła i prawie w ogóle nie wydzielając dymu.
W trosce o jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy, warto zainteresować się tym tematem.
 
Można tu dodać, że ta sama metoda ma zastosowanie przy rozpalaniu drewna w przypadku kominków.
 

Uwaga organizacje pozarządowe!

 • 10-11-2021
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
Zgodnie z zarządzenim Burmistrza Miasta Gubina konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Gubinie ws. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącycmi działalność pożytku publicznego na rok 2022, będą trwały od 10 do 23 listopada  2021r. W tym czasie wszystkie zainteresowane podmioty (organizacje pożytku publicznego)  będą miały możliwość zgłaszania własnych uwag i propozycji do treści programu. Uwgi prosimy zgłaszać na formularzu konsultacjiktóry po wypęłnieniu nalży przesłać na adres poczty elektronicznej: so@gubin.pl lub złożyć w Urzędzie Miejskim w Gubinie.
 
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konsultacji można uzyskać pod nr telefonu: 
68 455 81 10
1 2 3 4 5 6 ... 38