Logo: BIP

Aktualności

Nowe zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego

 • 26-03-2021
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
INFORMACJA O FUNKCJUNOWANIU URZĘDU MIEJSKIEGO W OKRESIE OD 29 MARCA 2021r. do 18 KWIETNIA 2021r.
 
Szanowni Państwo, w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym w ciągu najbliższych dwóch tygodni Urząd Miejski w Gubinie będzie przyjmował interesantów tylko w wyjątkowych sytuacjach takich jak: wydanie aktu zgonu, bezwzględna konieczność odbioru dowodu osobistego lub inna sprawa, która nie może być załatwiona po upływie najbliższych dwóch tygodni.
 
Kasa Urzędu Miejskiego  od 29 marca 2021 r. będzie nieczynna.
 
Zwracamy się z gorącym apelem do Państwa, o odłożenie w ciagu najbliższych dwóch tygodni, osobistych wizyt w Urzędzie.
 
Zachęcamy do załatwiania spraw w formie elektronicznej, zwłaszcza za pośrednictwem platformy ePUAP.
.
 
Numery telefonów urzędowych, pod którymi mozna uzyskać informacje o możliwości późniejszego załatwienia spraw urzędowych:
 • Sekretariat Urzędu Miejskiego: 68 455 81 00,
 • Urząd Stanu Cywilnego: 68 455 81 40,
 • Wydział Finansowy – sprawy podatkowe: 68 455 81 26, 68 455 81 31,
 • Wydział Komunalny i Inwestycji – dodatki mieszkaniowe: 68 455 81 17, odpady komunalne: 68 455 81 22, inwestycje: 68 455 81 45, zajęcie pasa drogowego: 68 455 81 42,
 • Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich – stypendia: 68 455 81 23, ewidencja ludności: 68 455 81 44, działalność gospodarcza: 68 455 81 38, dowody osobiste: 68 455 81 12,
 • Wydział Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej – dzierżawa, najem gruntu, decyzje o warunkach zabudowy, zbywanie nieruchomości, sprzedaż lokali, garaże oraz użytkowanie wieczyste: 68 455 81 41 lub 68 455 81 33.
 • Pełnomocnik ds. Uzależnień – 68 455 81 13.
 • Pełnomocnik ds. Zieleni Miejskiej – 68 455 83 00.
 
 
Urząd jest czynny w godzinach:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Mur, ale historia Wojska Polskiego

Mural w twojej okolicy może opowiadać o bohaterstwie, sile i odwadze naszych żołnierzy, dawniej i dziś. Ministerstwo Obrony Narodowej w 22 rocznicę wejścia Polski do NATO ogłosiło konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych pod hasłem "MUR,ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO". Dzięki konkursowi można otrzymać dofinansowanie na działania patriotyczno-edukacyjne i mural. Na realizację zadań MON zaplanowało w sumie 1.500.000 zł.
 
Mural, nie mniejszy niż 3 metry szerokości i 3 metry wysokości, powinien zostać wykonany techniką zapewniającą 5-letnią trwałość i odporność na zmywanie. Należy dołączyć dokument potwierdzający, że wnioskodawca ma prawo przez co najmniej 5 lat do korzystania z powierzchni, na której powstanie mural. Miejsce w przestrzeni publicznej musi być godne dla upamiętnienia bohaterów i wydarzeń. Na muralu powinno być widoczne logo Ministerstwa Obrony Narodowej. Wnioski o dofinasowanie powinny zawierać m.in. opis planowanych działań patriotyczno-edukacyjnych, takich jak np. uroczystość odsłonięcia muralu połączona z prelekcją historyczną, okolicznościową wystawą, koncertem itp. Projekt muralu trzeba wkleić w ramkę formularza oferty.
 
Murale mogą przedstawiać polskie wojska, od średniowiecza po współczesność. Tematem muralu mogą być wydarzenia lub postaci, które miały bezpośredni wpływ na kształtowanie państwa polskiego, na walkę o niepodległość i suwerenność Ojczyzny. Mural może przedstawiać ważne dokonania Sił Zbrojnych RP i żołnierskich pokoleń. Lokalne społeczności mogą na muralu upamiętnić swoich lokalnych bohaterów walk o niepodległość, a także współczesnych żołnierzy Wojska Polskiego.  
 
Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Każdy z nich może złożyć maksymalnie 2 oferty.
 
Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2021 r. Realizacja zadań planowana jest od 21 czerwca do 30 listopada 2021 r. 

Ruszyła internetowa wyszukiwarka odpadów

Zastanawiasz się, gdzie wyrzucić kartony po mleku lub sokach, co zrobić ze starym telewizorem albo przeterminowanymi lekami? A może nie wiesz, do którego pojemnika wrzucić stłuczoną szklankę, opakowanie po chipsach lub zużyte chusteczki? Właśnie dlatego ZZO Marszów przygotował wyszukiwarkę odpadów, z której dowiesz się, co i gdzie wyrzucić.
 
Wejdź na stronę www.marszow.pl i kliknij na wyszukiwarkę odpadów lub bezpośrednio wpisz www.segregacja.marszow.pl.
 
W bazie jest już ponad 700 odpadów, ale to nie koniec. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, wyślij do ZZO Marszów brakujący odpad, a oni dopiszą go do bazy. Z wyszukiwarki możesz korzystać również w telefonie. Wpisz w wyszukiwarce internetowej: segregacja.marszow.pl, kliknij w prawym górnym rogu na: Dodaj do ekranu głównego i korzystaj z wyszukiwarki odpadowej, gdy tylko potrzebujesz pomocy.
 

Jakie wsparcie poza zwolnieniem ze składek możesz dostać z ZUS?

Podstawowym założeniem Tarcz Antykryzysowych jest redukcja negatywnych skutków ekonomicznych związanych z pandemią COVID-19. Najpopularniejszą formą pomocy oferowanej przez ZUS jest zwolnienie ze składek, jednak nie jest to jedyne wsparcie. Warto sprawdzić z jakich jeszcze rozwiązań mogą skorzystać przedsiębiorcy.
 
W Lubuskiem kwota umorzonych do tej pory składek wyniosła ponad 350 mln zł. Do końca kwietnia można składać wnioski o zwolnienie ze składek za styczeń, za grudzień i styczeń a także za luty. W dalszym ciągu można też starać się o świadczenie postojowe lub jego kontynuację. Dotyczy to nie tylko przedsiębiorców, ale także osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Wnioski można składać nawet do 3. miesięcy od zniesienia stanu epidemii. Wypłacone do tej pory przez Oddziały ZUS w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. świadczenia postojowe to kwota przeszło 145 mln zł.
 
To jednak nie wszystkie formy pomocy. Każdy, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa czy czasu jego prowadzenia może skorzystać z odroczenia terminu płatności składek bądź ich rozłożenia na raty bez ponoszenia opłaty prolongacyjnej. Wystarczy zawrzeć z ZUS odpowiednia umowę. Jeżeli złożymy wniosek przed terminem płatności składek, wtedy nie poniesiemy żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek będzie złożony po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku. Z odroczenia terminu płatności składek w związku z koronawirusem skorzystało w Lubuskiem przeszło 6 tys. osób, natomiast z rozłożenia na raty ponad  tysiąc.
 
Osoby, które mają problemy z terminowym opłacaniem składek przez COVID mogą starać się o odstąpienie od odsetek od zaległości. Jest to jednak możliwe wyłącznie, gdy składki zostały już opłacone, jednak po ustawowym terminie płatności, co spowodowało naliczenie odsetek.
 
Wnioski o wsparcie z ZUS można składać wyłącznie przez PUE, czyli Platformę Usług Elektronicznych. Więcej informacji o formach pomocy z ZUS oraz ważnych terminach na stronie zus.pl.
 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rozpoczęty

Wejdź na stronę https://spis.gov.pl/ i weź udział w spisie! 
 
Spis to nie tylko Twój obowiązek, możesz również wygrać atrakcyjne nagrody, nawet SAMOCHÓD. Zachowaj kod potwierdzający udział w spisie i weź udział w loterii!
Spisz się dla siebie, dla bliskich, dla Polski, bo #LiczySięKażdy #LiczymySięDlaPolski #NSP2021!
 

Życzenia Wielkanocne

Życzenia Świąteczne dla wszystkich mieszkańców Gubina od Burmistrza Bartłomieja Bartczaka oraz Przewodniczączego Rady Miejskiej Wojciecha Sendery.
 

Kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości

Ogłaszamy kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych, tym razem przy ul. Legnickiej oraz ul. Kaliskiej.

Własna firma - start dla młodych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem wspólnie z LGD Zielone Światło wkrótce rozpocznie rekrutację do projektu pt. Własna firma- start dla młodych - w ramach Osi Priorytetowej:  I Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 1.2 Wsparcie dla osób młodych na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem wraz z partnerem projektu LGD Zielone Światło planuje objąć wsparciem 70 osób, mieszkańców województwa lubuskiego, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat, uczestnikiem projektu może zostać osoba, która była zatrudniona na umowę o pracę lub umowę cywilno–prawną i utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 - i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostaje poza rynkiem pracy.

XXVIII sesja Rady Miejskiej

26 marca 2021 r. (piątek), o godzinie 8:00, w trybie zdalnym odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Gubinie VIII kadencji.
 
Transmisję na żywo posiedznia Rady Miejskiej można będzie oglądać po kliknięciu następującego linka: TRANSMISJA NA ŻYWO
 
Proponowany porządek obrad:
 
I. Otwarcie sesji.  
 
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
IV. Podjęcie  uchwał  w sprawie:
 • zatwierdzenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej,
 • zatwierdzenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Regionalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zielonej Górze, 
 • przyjęcia przez Gminę Gubin o statusie miejskim od Województwa Lubuskiego do realizacji części zadania publicznego, 
 • udzielenia pomocy dla Województwa Lubuskiego,
 • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gubin, 
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Gubina, 
 • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim w roku 2021, 
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości na rzecz wspólnot mieszkaniowych, 
 • zmiany statutu Miejskiej Bilbioteki Publicznej w Gubinie, 
 • o zmianie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2021 rok, 
 • zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr XXIV.183.2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2021-2035,
 • rozpatrzenia petycji, 
 • rozpatrzenia wniosku, 
 • rozpatrzenie skargi.
 
V. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Drogowego  Urzędu Miejskiego w Gubinie.
 
VI. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie za 2020 rok.
 
VII. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok.
 
VIII. Przyjęcie protokołu  z XXV, XXVI i XXVII  sesji.
 
IX. Sprawy różne.

Nowy serwis e-budownictwo

 • 25-03-2021
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
Uruchomiony został już  oficjalna rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym, umożliwiająca elektroniczne wypełnianie i przesyłanie do organów administracji przez serwis e-budownictwo pierwszych kilku wniosków. W następnej kolejności, od lipca 2021 r. będzie mozna składać w sposób elektroniczny kolejne wnioski objęte nowelizacja Prawa budolanego, w tym wniosek o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym w formie elektronicznej.
 
 
Link do serwisu: e-budownictwo
1 2 3 4 5 6 ... 30