Aktualności

Oferta - zadanie publiczne

 • 14-11-2019
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego pn. "Warsztaty rękodzieła artystycznego - Boże Narodzenie".
Oferta, złożona  w dniu 7 listopada 2019r. przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Pro Gubin jest rozpatrywana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz.688), pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na zlecanie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominęciem otwartego konkursu ofert.
Warunkiem zastosowania tego przepisu jest spełnianie przez oferenta następujących warunków:
- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
Złożona oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni  w celu  umożliwienia wszystkim zainteresowanym  złożenia uwag dotyczących oferty.
Treść oferty.

VII BiegBoLubię Bieg Bez Granic

Jak co roku, w listopadzie Stowarzyszenie BiegamBoLubię Gubin organizuje bieg uliczny, VII BiegamBoLubię Bez Granic, w którym startuje kilkuset biegaczy z całej Polski oraz spoza kraju.
 
W związku z tym informujemy, że w sobotę (16 listopada 2019 r.) wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym, czyli czasowe zamknięcie ul. Zygmunta Starego, Westerplatte, Chrobrego, 3-go Maja, Roosevelta i Piastowskiej oraz Placu św. Jana Pawła II. Utrudnienia pojawią się w od godziny 10:00 do 13:00.
 
Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do kibicowania uczestnikom Biegu na trasie.

Nabory wniosków w ramach projektów grantowych

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Projektów Grantowych, w zakresie:
 • NABÓR NR 1/2019/G – w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1. Inicjatywy wzmacniające więzi społeczne w tym działania aktywizujące grupy defaworyzowane;
 • NABÓR NR 2/2019/G – w ramach Przedsięwzięcia 3.2.2 Zachowanie lokalnego dziedzictwa – inicjatywy związane z dziedzictwem lokalnym.
 
Termin naborów: 25.11. – 13.12.2019r.
 
Ogłoszenia oraz szczegóły dotyczące poszczególnych naborów wniosków dostępne są na stronie LGD: www.grupaluzycka.pl.

Uwaga organizacje pozarządowe!

 • 12-11-2019
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
Burmistrz Miasta Gubina zarządzeniem nr 328.2019 z dnia 12 listopada 2020r. ogłosił przeprowadzenie konsultacji z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami, projektu uchwały Rady Miejskiej w Gubinie w/s programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
Konsultacje będa trwały od 20 do 28 listopada 2019r. W tym czasie zostanie podany do publicznej wiadomości projet uchwały w sprawie  programu współpracy i wszystkie zainteresowane podmioty będą miały możłiwość zgłaszania własnych uwag i propozycji do treści programu.

Planowe wyłączenie prądu

 • 12-11-2019
 • Autor: Wawrzyniak
 • drukuj
ENEA Operator sp. z o.o.
PLANOWANE WYŁĄCZENIA - Rejon Krosno Odrzańskie
Obszar Gubin
w dniu: 2019-11-18,
w godzinach: 08:00 - 14:00 Gubin,
Kresowa działki 6/24, /25, /26, /23, /28, /36, /53, 284.
w dniu: 2019-11-19,
w godzinach: 08:00 - 14:00
Bieżyce 17, 18, 18a, 44, 45, działki 88/2, 131/6.

Przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej

12 grudnia 2019 r., o godzinie 10:00, w sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
 

Zapraszamy na bezpłatny dyżur prawnika!

Informujemy, że w najbliższy piątek (8 listopada) między 8:00 a 12:00 w Polsko-Niemieckim Punkcie Kontaktowym przy ul. Chrobrego 6 odbędzie się bezpłatny dyżur dwujęzycznego prawnika.
 
Wszyscy zainteresowani mogą skorzystać z doradztwa w zakresie prawa polskiego i niemieckiego. Szczególnie zachęcamy do skorzystania z informacji prawnych dot. zakładania oraz rozwijania działalności gospodarczej na terenie Euromiasta Gubin-Guben.
 
Działanie realizowane w ramach projektu p.n. „Dwa ratusze-jedno Euromiasto” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia- Polska 2014-2020.
 

Konkurs w ramach Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” kończy realizację projektu „ODKRYJ – ZAPAMIĘTAJ” współfinansowanego przez Województwo Lubuskie w ramach działania Lubuska Odnowa Wsi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim. W ramach projektu powstały dwa produkty o naszym regionie – gra memo (pamięć) oraz bajka-kolorowanka. W związku z tym ogłaszono konkurs!
 
5 pierwszych osób, które prześlą na adres e-mailowy biuro@grupaluzycka.pl poprawne odpowiedzi na wszystkie 3 pytania, otrzyma  NAGRODĘ – NIESPODZIANKĘ :)
 
 
Pytania:
 1. Co oznacza skrót LGD?
 2. Co oznacza skrót LOW?
 3. Gdzie na obszarze „LGD – Grupa Łużycka” znajduje się oznaczenie „15 południka”?
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

Oferta - zadanie publiczne

 • 29-10-2019
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego pn. "11 Gubińskie Zaduszki Jazzowe".
Oferta, złożona  w dniu  28 października 2019r. przez Zielonogórskie Stowarzyszenie Jazzowe jest rozpatrywana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz.688), pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na zlecanie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominęciem otwartego konkursu ofert.
Warunkiem zastosowania tego przepisu jest spełnianie przez oferenta następujących warunków:
- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
Złożona oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni  w celu  umożliwienia wszystkim zainteresowanym  złożenia uwag dotyczących oferty.
Treść oferty.

VII Bieg BiegamBoLubię bez Granic

Burmistrz Miasta Gubina informuje, że 16 listopada 2019 r. odbędzie się punkt kulminacyjny projektu realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” pn. „VII Bieg BiegamBoLubię bez Granic”.
 
Celem projektu jest integracja i możliwość realizacji wspólnej sportowej pasji biegaczy z Euromiasta Gubin-Guben i obszaru wsparcia.
 
1 2 3 4 5 6 ... 12