Logo: BIP

Aktualności

Informacja o zamknięciu urzędu

 • 09-04-2020
 • Autor: Wawrzyniak
 • drukuj
INFORMACJA DLA MIESZKANCÓW MIASTA GUBIN
 
Informuję, że w dniu 10 kwietnia 2020 r. Urząd Miejski w Gubinie będzie nieczynny.
W sprawach dotyczących zgłoszenia zgonów - kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego pod numerem: 692 937 734
W sprawie zgłoszenia  kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - kontakt pod numerem : 507 737 746

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Burmistrz Miasta Gubina ogłosił Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.
 

Zmarł Janusz Jażdżewski - Radny Rady Miejskiej w Gubinie

Z wielkim smutkiem informujemy, że wczoraj (7 kwietnia 2020 r.) zmarł Janusz Jażdżewski, Radny Rady Miejskiej w Gubinie od 2014 roku.
 
Wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia dla najbliższej rodziny i przyjaciół...
 

Pomoc dla osób doświadczających problemów związanych z izolacją społeczną

 • 07-04-2020
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
Sytuacja alienacji związana z obecnie panującym stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się, może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy w rodzine lub doświadczających kryzysu psychicznego.
Szczegónie ważnym jest, aby osoby znajdujące się w takiej sytuacji miały przekonanie, że mimo iż obecny czas jest wyjatkowo trudny, to nadal mogą liczyć na  wsparcie różnych służb i instytucji.
Dotyczy to zdalnego kontaktu z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie, Komisariatu Policji, lub w przypadku rodziców dzieci szkolnych - z pedagogami szkolnymi (kontakt do padegogów podany jest w dziennikach elektronicznych poszczególnych szkół).
 
Ważne wsparcie w tym czasie świadczą również pod ogólnopolskimi numerami telefonów niżej wymienione organizacjie, z których usług w sytuacji kryzysowej warto korzystać:
 
CENTRUM WSPARCIA DLA OŚÓB W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO
działające prze 24 h przez 7 dni w tygodniu
800 70 2222
Linia Wsparcia 800 70 2222 jest linią całodobową i bezpłatną dla osób dzwoniących. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie.
Po pomoc powinny zgłaszać się osoby, które:
 
 • Czują się stale przygnębione…
 • Nie dają sobie rady z codziennością…
 • Przeżywają kryzys emocjonalny…
 • Znajdują się w sytuacji „bez wyjścia”…
 • Nie radzą sobie ze stresem...
 • Są ofiarami przemocy…
 • Zamartwiają się o swój stan zdrowia…
 • Nie mogą pogodzić się ze stratą bliskiej osoby…
 
OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "NIEBIESKA LINIA"
Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii"
22 668-70-00
Poradnia działa 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 - 18.00; dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy.
Infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków.
 
 

Dzień Pracowników Służby Zdrowia

7 dzień kwietnia, to czas, w którym warto zauważyć i docenić starania, poświęcenie i zaangażowanie pracowników służby zdrowia. W tym roku święto to ma charakter szczególny, ponieważ widzimy jak cały świat, a w pierwszej kolejności personel medyczny, z wielką determinacją i odwagą walczy z pandemią koronawirusa.
 
Tym samym z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia składamy Państwu wyrazy uznania i wdzięczności za pełną poświęceń służbę na rzecz drugiego człowieka. Dziękujemy za ogromny trud i wielkie serca, jakie wkładacie w niesienie pomocy potrzebującym, a także za ogromne pokłady cierpliwości, wyrozumiałości i siły. Życzymy Państwu, aby na co dzień otaczała Was wyłącznie serdeczność i życzliwość tych, których spotykacie oraz satysfakcji z pracy zawodowej i samych pomyślności w życiu osobistym.

Tarcza antykryzysowa

 • 06-04-2020
 • Autor: Wawrzyniak
 • drukuj
Tarcza antykryzysowa – co to takiego?
Tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Opiera się na pięciu filarach:
·  Ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników,
·  Finansowaniu przedsiębiorców,
·  Ochronie zdrowia,
·  Wzmocnieniu systemu finansowego,
·  Inwestycjach publicznych
Tarcza ustabilizuje polską gospodarkę, a także da jej impuls inwestycyjny. Szacujemy, że wartość wsparcia oferowanego w ramach tarczy wyniesie 212 mld złotych – to blisko 10% PKB.
W załączeniu przedkładamy Państwu materiały udostępnione przez Wojewodę Lubuskiego.

Załączniki

Wsparcie z ZUS w ramach „Tarczy antykryzysowej”

Zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy zniesienie opłaty prolongacyjnej – to tylko niektóre rozwiązania prawne realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.
 
Obowiązujące od 1 kwietnia nowe rozwiązania przewidują m.in. zwolnienie małych firm ze składek za marzec, kwiecień i maj. Innymi słowy państwo przejmie na trzy miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego 2020 r.
 
Zwolnienie dotyczy składek za samego przedsiębiorcę i jego pracowników. Mogą z niego skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł, którzy opłacają składki tylko na własne ubezpieczenie.
 
Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych oraz świadczeń z ubezpieczeń społecznych za ten okres. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli korzystały z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego na 1 lutego 2020 roku.
 
Wsparcie w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o którym mowa w przepisach tzw. tarczy antykryzysowej, stanowi pomoc publiczną. Wynika to z przepisów unijnych. Dlatego z tej ulgi będą mogli skorzystać  tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Jeżeli jednak  przedsiębiorca na ten dzień miał zadłużenie, ale zawarł z ZUS do tego dnia umowę o rozłożenie należności na raty i tą umowę  realizuje,  będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.
 
Zgodnie z przepisami świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.
 
W przypadku umów cywilnoprawnych, których suma przychodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł, (czyli mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
 
Dla pozostałych osób wykonujących umowy cywilnoprawne warunkiem otrzymania świadczenia jest to aby przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekraczał 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego 2020 r.
 
Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i także jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.
 
Warunkiem otrzymania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
Poza tym, rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br., a przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili działalność po 31 stycznia br. jeżeli przychód z niej z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.
 
Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.
 
W przypadku rozłożenia na raty lub odroczenia płatności składek na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w okresie 30 dni po ich odwołaniu nie będzie naliczana opłata prolongacyjna. Ulga dotyczy wszystkich płatników składek oraz wszystkich składek -  zarówno za przedsiębiorcę, jak  i jego pracowników. Nie ma znaczenia wielkość firmy oraz data jej założenia. Ze wsparcia mogą skorzystać także samozatrudnieni.
 
Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki pomocy można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.
 
Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach „tarczy antykryzysowej”, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Są one dostępne na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz na stronie www.zus.pl . Zachęcamy do elektronicznego składania wniosków, co ułatwi ich rozpatrywanie.
 
Wnioski można złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty, osobiście w placówce ZUS - do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa”.

Ruszył II Spis Próbny!

Ruszył Drugi Spis Próbny!
 
Już od dziś (1 kwietnia 2020 r.) mieszkańcy naszego miasta biorą udział w #SpisPróbny do #NSP2021! W spisie próbnym rachmistrz nie zapuka do naszych drzwi!
 
Jeśli jeszcze nie spisałeś się online, wejdź na stronę: https://spis.gov.pl/spisy-probne/drugi-spis-probny.cshtml.
 
 

Od 1 kwietnia II Spis Próbny w Gubinie

Już jutro w gminie miejskiej #Gubin rusza #DrugiSpisPróbny przed #NSP2021 Badanie przeprowadzone będzie wyłącznie w oparciu o #samospis internetowy i wywiad telefoniczny.
 
 

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego

 • 27-03-2020
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
Szanowni Państwo, wyniki rekrutacji do Żłobka Miejskiego zamieszczone sa na stronie internetowej placówki.
 
1 2 3 4 5 6 ... 18