Wydziały i naczelnicy

Wydziały i naczelnicy Urzędu Miejskiego w Gubinie

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
– Mariola Sikiewicz-Wacławek ( pokój nr 207 tel. 68 455 81 40)
e-mail: usc@gubin.pl
 
Naczelnik Wydziału Finansowego
- Edyta Ponikiewska (pokój nr 215, tel. 68 455 81 64)
e-mail: fn.edyta.ponikiewska@gubin.pl
 
Naczelnik Wydziału Komunalnego i Inwestycji
– Krzysztof Olifirowicz – Kalinowicz ( pokój 108 tel.68 455 81 28)
e-mail: ki@gubin.pl
 
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej
- Joanna Orzechowska ( pokój nr 104 tel. 68  455 81 43)
e-mail: gb@gubin.pl
 
Naczelnik Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich
– Regina Midzio – Kaczmarek ( pokój nr 201 tel. 68 455 81 10)
e-mail: so@gubin.pl
 
Naczelnik Wydziału Europejskiego
– Krzysztof Dziurdziewicz ( pokój 211, wejście B, tel. 68 455 81 07 )
e-mail: eu@gubin.pl
 
Pełnomocnik ds. Uzależnień
– Izabela Ratajczyk – ( pokój 305, wejście B, tel. 68 455 81 13)
e-mail: rpa@gubin.pl
 
Komendant Straży Miejskiej
- Krzysztof Dubert (tel. 068 455-81-11) 
e-mail: sm@gubin.pl