Aktualności

Wielkie nabory 2019 do Akademii Piłkarskiej Falubaz

Ruszyły wrześniowe nabory do nowo otwartych grup treningowych w Gubinie. Dołącz do struktur największej akademii w regionie! Na ten moment w Akademii Piłkarskiej Falubaz w Gubinie trenuje ponad 20 zawodników – dołącz do drużyny przyjaciół! Szukamy nowych twarzy w rocznikach: Skrzat (4-6 lat), Żak (7-9 lat). Na powitanie każdy zawodnik otrzyma pakiet, w skład którego wchodzą:
• klubowa piłka,
• 2 bezpłatne treningi,
• rezerwacja miejsca w grupie treningowej,
• opieka klubowych specjalistów, w tym m.in. fizjoterapeuty, dietetyka, 
• ubezpieczenie NNW,
• udział w turniejach.
 
W naszym systemie szkolenia gwarantujemy rozwój piłkarskich umiejętności, zarówno dla osób rozpoczynających przygodę z piłką nożną, jak i dla uczestników wykazujących zaawansowany poziom gry. Dla młodych adeptów futbolu przygotowaliśmy ścieżkę lokalizacyjną, gdzie skupiamy się na zawodnikach odkrywających w sobie piłkarski potencjał i bacznej obserwacji ich postępów. Uczestnicy z boiskowym doświadczeniem mogą skorzystać z wyboru ścieżki reprezentacyjnej – nasi reprezentanci zasilają dziś najlepsze polskie kluby grające w Ekstraklasie, co świadczy o wysokim poziomie szkolenia.
 
Kadra trenerska pracuje na co dzień nad piłkarskim rozwojem zawodników naszego Klubu na regularnie prowadzonych treningach. Cieszymy się, że kadra szkoleniowa Akademii posiada szereg kompetencji trenerskich (licencje UEFA A, UEFA B i UEFA C) i cenne doświadczenie zdobyte na zagranicznych stażach w m.in. Getafe CF, Hertha Berlin czy Twente Enschede. Trenerzy Falubazu są dla swoich podopiecznych wychowawcami i przyjaciółmi, dbamy o dobrą atmosferę w drużynach! – podkreśla koordynator Akademii Piłkarskiej Falubaz, Damian Stopa.
 
Osoby, które zdecydują się na wstąpienie w nasze szeregi podczas Wielkich Naborów 2019, skorzystają z wyjątkowej propozycji. Wraz z początkiem września tworzone są nowe grupy treningowe, przez co dziecko szybko adaptuje się do nowego środowiska i nawiązuje przyjaźnie. Ponadto w okresie jesiennym startują rozgrywki dla wszystkich zawodników Akademii Piłkarskiej Falubaz, czyli Wielkopolsko-Lubuskie Ligi Piłkarskie i prestiżowy turniej Falubaz Cup. W trakcie boiskowych rywalizacji z innymi drużynami, dziecko buduje swoją piłkarską pasję, uczy się gry fair play i szacunku dla przeciwnika. Treningi Akademii Piłkarskiej Falubaz w Gubinie odbywają się na Orliku przy ul. Roosevelta (czwartki) i na Orlik przy ul. Kresowej (wtorek). Dodatkowo każdy uczestnik może korzystać z treningów przez 12 miesięcy w roku (zarówno w wakacje, jak i w ferie) Gwarantujemy również organizację zimowy i letnich obozów przy współpracy z partnerem turystycznym Sportujmy!
 
W razie jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 510799217 lub mailowego: m.tomczak@akademiafalubaz.pl.
Zapisz się i odbierz piłkę! https://apf.cas.cogitech.pl/rejestracja

„Młodzieżowa PERSPEKTYWA”

projekt skierowany jest do młodzieży z obszaru LGD w wieku 14 – 19 lat. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach z demokracji lokalnej / integracji europejskiej, dziennikarstwa, kręcenia filmu oraz montażu. Zostanie również ogłoszony konkurs na krótki filmik pokazujący jak członkostwo naszego kraju w UE wpłynęło na nasz obszar. Działania warsztatowe oraz konkurs zaplanowane są na okres wrzesień – listopad 2019.
 
Do udziału w projekcie można zgłaszać się od 2 do 16 września 2019 dostarczając do biura LGD wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA. Więcej informacji - https://www.grupaluzycka.pl. 
 
 

Obchody 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

Burmistrz Miasta Gubin Bartłomiej Bartczak zaprasza do wzięcia udziału w uroczystościach upamiętniających 80 rocznicę rozpoczęcia II Wojny Światowej.
Harmonogram obchodów 1 września 2019 r. (niedziela):

– godz. 11:00 – msza święta w intencji ofiar II Wojny Światowej w kościele pw. Trójcy Świętej,
- godz. 12:30 - uroczyste złożenie kwiatów pod Pomnikiem w Parku imienia V Dywizji (przy ul. Gen. Władysława Andersa).
- godz. 15:00 nabożeństwo ekumeniczne na Placu Jana Pawła II przed Kościołem Farnym w Gubinie

Oferta na realizację zadania publicznego

  • 12-08-2019
  • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
  • drukuj
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego pn.: "Jesienne Rodzinne Warsztaty Integracyjne - współuzależnienie i profilaktyka przeciwalkoholowa"".
Oferta, złożona  w dniu  8 sierpnia 2019r. przez Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych  jest rozpatrywana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz.688), pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na zlecanie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominęciem otwartego konkursu ofert.
Warunkiem zastosowania tego przepisu jest spełnianie przez oferenta następujących warunków:
- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
Złożona oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni  w celu  umożliwienia wszystkim zainteresowanym  złożenia uwag dotyczących oferty.
 

„Budownictwo modernistyczne w Guben i Gubinie – 100 lat Bauhausu”

Dodatkową atrakcją w ramach aktualnej wystawy w Muzeum Miasta i Przemysłu w Guben „Budownictwo modernistyczne w Guben i Gubinie – 100 lat Bauhausu”  jest wydarzenie specjalne pod nazwą „Bauhaus i fotografia”, które odbędzie się 4 sierpnia 2019 r. od godz. 15:30 w gubeńskim Muzeum. Lars Wiedemann, fotograf i kurator części wystawy, przybliży uczestnikom wydarzenia fotografię lat 20-stych XX wieku, nawiązując przy tym także do współczesnej fotografii. Podczas oprowadzania po wystawie zostanie zaprezentowane również budownictwo modernistryczne w Gubinie i w Guben.
 
 
Wstęp wolny. Jednak z powodu ograniczonej liczby miejsc siedzących, prosimy o zgłoszenia do Muzeum pod numerem tel. (0049) 3561 6871 2101.
 
Projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów Euroregionu Spree-Neiße-Bober.
 

Branżowy katalog podmiotów ekonomii społecznej z województwa lubuskiego

Prezentujemy długo wyczekiwaną publikację Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze pn. LUBUSKA EKONOMIA SPOŁECZNA. Branżowy katalog podmiotów ekonomii społecznej. W publikacji zaprezentowano wybrane przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej z województwa lubuskiego, które wytwarzają produkty i świadczą usługi w ramach działalności handlowej, usługowej i wytwórczej. Katalog zawiera informacje, dotyczące danych adresowych oraz zakresu oferty wybranych przedsiębiorstw społecznych, działających w województwie lubuskim. Stanowi on doskonałe źródło informacji na temat podmiotów, którym można i którym warto zlecać zamówienia społecznie odpowiedzialne ale także zamówienia o charakterze komercyjnym.

Należy podkreślić, że za zaprezentowanymi przedsiębiorstwami, ich produktami i usługami kryją się niezwykli ludzie, którzy w oparciu o godne warunki pracy, w zindywidualizowany sposób, realizują aktywizację społeczną i zawodową osób o najsłabszej pozycji na rynku pracy. Przedsiębiorczość społeczna to doskonałe narzędzie uzupełniające system wparcia samorządowego, a także wspierające spójność i równowagę społeczno-gospodarczą w regionie. Warto nadmienić, że niniejsza publikacja została zrealizowana z zastosowaniem aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, a w efekcie zlecona do wykonania zielonogórskiej spółdzielni socjalnej.
 
Katalog dostępny jest w wersji PDF na pod linkiem: http://www.es.lubuskie.pl/pl/Aktualnosci/Branzowy-katalog-podmiotow-ekonomii-spolecznej-juz-dostepny
 

Poszukiwany główny księgowy

Dyrektor Przedzkola Miejskiego nr 1 w Gubinie ogłosił nabór na stanowisko głównego księgowego w tej placówce.
Szczegóły dotyczące ogłoszenia dostępne są pod poniższym linkiem:

Bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania gruntu

Nowelizacja ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, wprowadziła ustawową bonifikatę dla osób będących w szczególnej sytuacji rodzinnej, w wysokości 99% od wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu.
 
Właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, objętych „przekształceniem gruntów”, mają prawo do ww. bonifikaty, jeżeli złożą wniosek oraz:
1) są osobami, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, osobami, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia lub zamieszkującymi w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunami prawnymi lub przedstawicielami ustawowymi tych osób,
2) są członkami rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.),
3) są inwalidami wojennymi lub wojskowymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752),
4) są kombatantami lub ofiarami represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752),
5) są świadczeniobiorcami do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), lub ich opiekunom prawnym.
 
Poza tym, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów również jeżeli na gruncie zabudowanym budynkami jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi położone są także inne budynki, obiekty budowlane lub urządzenia budowlane, o ile łączna powierzchnia użytkowa budynków innych niż określone w art. 1 ust. 2 (budynki gospodarcze, garaże, inne obiekty lub urządzenia budowlane, umożliwiające racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych) nie przekracza 30% powierzchni użytkowej wszystkich budynków położonych na tym gruncie.
 
Szczegółowe informacje i potrzebne wnioski można uzyskać w pokoju nr 104, parter tut. Urzędu oraz telefonicznie pod nr tel. 068/455 81 41.

Bus informacyjny "RODZINA 500 +"

W związku z akcją informacyjną programu "Rodzina 500+" w Gubinie, na parkingu przy Poczcie Polskiej (ul. Krasińskiego), odbędzie się spotkanie z pracownikami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Przedstawiciele LUW podróżują specjalnym busem i odpowiadają na pytania mieszkańców dotyczące zasad programu. 
 
Spotkanie w Gubinie odbędzie się w najbliższy poniedziałek - 22 lipca 2019 r. - od godziny 9:00. Zapraszamy!

Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 roku

Przypominamy, że w 2019 r. powiat krośnieński kontynuuje  działalność w zakresie świadczenia pomocy prawnej w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Gubinie (ul. Obrońców Pokoju 20) oraz w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim (ul. Piastów 10B).
 
Punkty są czynne w:
  • Poniedziałki i Czwartki od godz. 13:00 do 17:00
  • Wtorki, Środy i Piątki od godz. 11:00 do 15:00.
UWAGA! W związku z okresem urlopowym dyżur prawnika w punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gubinie (ul. Obrońców Pokoju 20, Filia Powiatowego Urzędu Pracy) w terminie od 22 lipca do 09 sierpnia br. będzie się odbywał od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 15:00.
 
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (art. 4 ust. 2) przywołanej ustawy.
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
  1. Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej osobą uprawnioną, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
  2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
  4. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
  5. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 
Na dyżury we wtorki i czwartki można zapisać się telefonicznie pod nr 785 552 658. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 12:00. Zapraszamy!
 
1 ... 4 5 6 7 8 ... 14