Logo: BIP

Aktualności

Ograniczenia w czasie pracy kasy Urzędu Miejskiego w Gubinie!

Informujemy, że od 13 lipca (poniedziałek) do 24 lipca (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Gubinie będzie czynna w godzinach od 8:00 do 11:30. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
 
W związku z tym przypominamy, że podatki i opłaty oraz wszelkie inne zobowiązania na rzecz Gminy Gubin o statusie miejskim można wnosić na rachunek gminy w kasie ODDZIAŁU Banku PKO BP SA bez ponoszenia kosztów prowizji bankowych
 
Numer rachunku dochodów gminy za wyjątkiem wpłat, które winny wpływać na indywidualne konta bankowe (tj. podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi): 06 1020 5402 0000 0502 0027 7418
 
od wpłat dokonywanych w agencji Banku PKO BP SA jest pobierana prowizja.

1 lipca ruszył nabór wniosków o świadczenie „Dobry start”

Wniosek o świadczenie można składać online od 1 lipca przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gdańskiej 17 lub za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć do 30 listopada br.
 
W tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o„500+”
Przypominamy – w tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”. Na podstawie wniosku złożonego w ubiegłym roku, czyli w terminie od 1 lipca 2019 r., świadczenia są przyznane do końca maja 2021 r.

 

Szacowanie strat spowodowanych przez suszę

Informujemy, że na  stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została udostępniona aplikacja publiczna poprzez którą rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę. Aplikacja wygeneruje także protokół z oszacowania strat.
 

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.
 
Kto może otrzymać pomoc?
 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.
 
Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 
 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.
 
Gdzie szukać pomocy?
 • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
 • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.
 
Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

COVID-19

 • 03-07-2020
 • Autor: Wawrzyniak
 • drukuj

Wybory w reżimie sanitarnym

W niedzielę, 28 czerwca 2020 r. odbędą się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7.00 do godz. 21:00. Pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa, podczas głosowania.
 

Przetargi w Gminie Gubin o statusie miejskim

3 września 2020 r. w Urzędzie Miejskim odbędą się dwa przetargi: I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz I publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu garażowego na okres 5 lat dz. nr 231/2, położonego przy ulicy Lenino, obręb 3.
 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe

8 października 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Gubinie odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe. 
 
 

XIX sesja Rady Miejskiej

25 czerwca (czwartek) o godzinie 10:00 w sali narad Urzędu Miejskiego (ul. Piastowska 24) odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Gubinie VIII kadencji.
 
Proponowany porządek obrad:
 
I. Otwarcie sesji.  
 
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej  na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
IV. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Gubin o statusie miejskim za rok 2019:
 
      -   Debata nad raportem o stanie gminy
 
V. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. Wotum zaufania dla Burmistrza Miasta,
 2. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gubin o statusie miejskim oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gubin o statusie miejskim za rok 2019,
 3. Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Gubina za rok 2019,
 4. Wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego, 
 5. Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr XIV.112.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2020 rok, 
 6. Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr XIV.113.2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2020-2032, 
 7. Zmiany uchwały nr V.43.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Gubina, obejmującego tereny położone w rejonie ul. Przemysłowej, 
 8. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia miasta Gubina, terenu położonego w obrębie ulic: Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, Budziszyńskiej, Kołłątaja i Alei Łużyckich, 
 9. Przystąpienia do uchylenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „ Żwirki i Wigury”, 
 
VI. Przyjęcie protokołu  z XVIII sesji Rady Miejskiej w Gubinie.
 
VII. Sprawy różne.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia i Urząd Statystyczny w Zielonej Górze po raz drugi realizują badanie dotyczące oceny funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w powiatach województwa lubuskiego.
 
Zwracamy się z prośbą o wzięcie udziału w badaniu i wypełnienie poniższej ankiety, gdyż każda opinia jest bardzo cenna.
 
Jednocześnie zapewniamy o pełnej poufności i anonimowości uzyskanych danych. Ich opracowanie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych uniemożliwia identyfikowanie osób biorących udział w badaniu. Bardzo dziękujemy za kompletne wypełnienie ankiety!
 
 
1 2 3 4 5 6 ... 20