Logo: BIP

Aktualności

Webinarium dotyczące klastrów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza na warsztaty online pn. „Animacja rozwoju klastrów w województwie lubuskim".
 
Termin: 19.03.2021 r., godz. 9:00 - 11:00. Formuła: online, platforma Teams
 
Współczesny rynek jest bardzo wymagającą płaszczyzną współpracy dla przedsiębiorcy. Poruszanie się na nim wymaga nie tylko bieżącego i szybkiego dostępu do informacji, czy też znajomości i przewidywalności ruchów partnerów, ale przede wszystkim elastyczności, szybkiego adaptowania się do wciąż zmieniających się warunków prowadzenia biznesu.
 
Przynależność do klastra może w znaczącym stopniu przyczynić się do rozwoju i podniesienia konkurencyjności danego biznesu:
- szybszy dostęp do informacji istotnych dla rozwoju branży,
- stworzenie wspólnej platformy produktowo-technologicznej,
- lepsze ukształtowanie warunków działania oraz wpływ na politykę władz regionalnych i lokalnych,
- oddziaływanie na jakość i kierunki kształcenia,
- jednoczenie sił w ekspansji na rynki zagraniczne.
 
Celem warsztatów jest wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk, inspiracji oraz skutecznych narzędzi stymulowania rozwoju klastrów, jako elementu wsparcia rozwoju gospodarczego. Zbudowanie szeroko rozumianego zaufania i relacji opartej na zaufaniu pomiędzy partnerami regionalnymi (firmami, uczelniami oraz jednostkami B+R) ma pozytywny wpływ na konkurencyjność i jakość życia.

Na przykładzie Krajowego Klastra Kluczowego INTERIZON – pokażemy praktyczne aspekty skutecznego zarządzania Regionalnym i Krajowym Klastrem Kluczowym, który również pełni rolę Lidera Inteligentnej Specjalizacji: Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie.
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod adresem:innowacje@lubuskie.pl.
 
Zgłoszenia do udziału w warsztatach prosimy przesyłać do 17 marca br.
 
Liczba miejsc jest ograniczona! Link zostanie przesłany tylko zarejestrowanym uczestnikom.

Odwołany przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego!

Burmistrz Miasta Gubina, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późń. zm.) odwołuje drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej przy ul. Wyspiańskiego 1/1, dz. nr 162, o pow. 263,00 m² w obrębie  5.
 
Przetarg ogłoszony był na dzień 04 marca 2021 roku, a przyczyną jego odwołania jest niezastosowanie przepisów art. 39 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gubinie, na stronach internetowych www.bip.gubin.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl.

Dorabiasz na rencie lub wcześniejszej emeryturze? Rozlicz się z ZUS!

Renciści lub wcześniejsi emeryci, którzy postanowili dorobić aby podreperować domowy budżet powinni pamiętać, by poinformować o tym ZUS. Muszą to zrobić do 1 marca, inaczej mogą nawet stracić świadczenie.
 
Należy podkreślić, że osoby, które mają ustaloną emeryturę powszechną mogą dorabiać bez ograniczeń. Limity dotyczą wyłącznie rencistów oraz wcześniejszych emerytów. Dodatkowe zarobki bowiem w ich przypadku mogą skutkować zawieszeniem lub zmniejszeniem świadczenia.
 
Gdy przekroczymy próg 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to nasze świadczenie zostanie obniżone. Gdy natomiast przekroczymy 130 proc – zostanie zawieszone. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłasza co kwartał Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i to na tej podstawie ustala się limity.
W 2020 r. kwoty te kształtowały się następująco:
 
Okresprocent
70 proc.
130 proc.
1-2/2020
3 452,20 zł
6 411,10 zł
3-5/2020
3 639,10 zł
6 758,20 zł
6-8/2020
3 732,10 zł
6 931,00 zł
9-11/2020
3 517,20 zł
6 531,90 zł
12/2020
3 618,30 zł
6 719,70 zł
Roczna kwota przychodu
43 187,90 zł
80 205,20 zł
 
 
Dlatego osoby dorabiające na wcześniejszej emeryturze bądź rencie powinny pamiętać, aby do końca lutego dostarczyć do ZUS zaświadczenia o przychodach osiągniętych w minionym roku. Dotyczy to zarówno przychodu z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, a także z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, czy też z tytułu służby w tzw. „mundurówce”. Taki dokument powinien wystawić pracodawca. Świadczeniobiorcy, którzy prowadzą własną działalność muszą napisać oświadczenie samodzielnie. W tym przypadku przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Trzeba pamiętać, że zasady te dotyczą również przychodów osiąganych za granicą.
 
To ważne, ponieważ jeśli ZUS nie otrzyma tych informacji to może zawiesić wypłatę świadczenia, a także zażądać zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.
 
Poza emerytami, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, z ZUS nie muszą rozliczać się renciści pobierający świadczenie dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do takich  rent. Obowiązek ten nie dotyczy też uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy nie ukończyli 26 lat a są zatrudnieni na umowie zlecenia lub agencyjnej (poza uczniami pobierającymi renty socjalne).

Program Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Krośnieńskiego z horyzontem czasowym do roku 2030

Obecnie prowadzone są prace nad „Programem Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Krośnieńskiego z horyzontem czasowym do roku 2030”. W związku z tym zwracamy się do mieszkańców naszego miasta i powiatu z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety: http://bityl.pl/5kHjW 
 
Udział lokalnej społeczności będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie tego dokumentu, a przekazane uwagi i sugestie pomogą wyznaczyć priorytetowe kierunki działań.
 
W załączeniu także wersja ankiety, którą każdy może samodzielnie pobrać, wypełnić i ewentualnie odesłać e-mailem lub listem.

Załączniki

Przetarg na sprzedaż nieruchomości pod budownictwo produkcyjno-usługowe

Burmistrz Miasta Gubina ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo produkcyjno-usługowe. 
 

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo

Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część klientów w dalszym ciągu decyduje, aby wypłaty z ZUS otrzymywać w gotówce. Jak wskazują badania przeprowadzone przez ZUS wśród tych osób, taka decyzja wynika w dużej mierze z braku wiedzy o tym jak korzystać z rachunku bankowego, a szczególnie z bankowości elektronicznej. Dzięki kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” chcemy upowszechnić wśród seniorów wiedzę na temat  korzyści, jakie daje konto w banku i jak bezpiecznie z niego korzystać.
 
Chcemy aby nasi klienci swobodnie i bez lęku korzystali z rachunków bankowych. Dysponowali swoimi pieniędzmi, nie narażając się na kradzież, oszustwa czy inne niebezpieczeństwa. Pobierali na konto swoje świadczenia, płacili  rachunki oraz robili  zakupy on-line. Wychodząc do sklepu czy apteki używali karty płatniczej. Bo rachunek bankowy jest bezpieczny i wygodny, a otrzymywanie świadczeń z ZUS na konto w banku pozwala na bezpieczny dostęp do nich, co jest szczególnie ważne w czasie pandemii.
Korzystaj z rachunku bankowego, otrzymuj świadczenia na konto i bądź bezpieczny!
 
W trakcie kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” chcemy pokazać  naszym klientom, że korzystanie z konta bankowego i bankowości elektronicznej jest łatwe. Nasi klienci dowiedzą się:
 • jakie korzyści daje posiadanie konta w banku,
 • jak założyć konto bankowe,
 • jak zmienić sposób wypłaty świadczeń w ZUS,   
 • o czym muszą pamiętać, gdy korzystają z konta bankowego przez internet.
Informacje te zapewnią seniorom bezpieczeństwo w świecie, w którym trudno obejść się bez internetu. Umiejętność korzystania z internetu, bankowości elektronicznej i usług online ułatwia załatwianie codziennych spraw. Przez internet można załatwić sprawy w urzędach, robić zakupy, płacić rachunki czy kontaktować się z najbliższymi.
 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

 • 03-02-2021
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
Uwaga Rodzice! Rusza rekrutacja do Żłobka Miejskiego, publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz  klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Gubin o statusie miejskim .
 

Praca zdalna administracji przedłużona

Informujemy, że do dnia 15 lutego 2021 r. pracownicy Urzędu Miejskiego w Gubinie pracują w trybie pracy zdalnej.
 
W Urzędzie na bieżąco można załatwić sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu z interesantem dotyczące:
 • ewidencji ludności i dowodów osobistych (tel: 68 455 81 44 i 68 455 81 12),
 • rejestracji stanu cywilnego (tel: 68 455 81 40),
 • działalności gospodarczej (tel: 68 455 81 38).
W pozostałych sprawach pracownicy Urzędu są do Państwa dyspozycji po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. Wykaz najważniejszych numerów telefonów:
 • Sekretariat Urzędu Miejskiego: 68 455 81 00,
 • Urząd Stanu Cywilnego: 68 455 81 40,
 • Wydział Finansowy – sprawy podatkowe: 68 455 81 26, 68 455 81 31,
 • Wydział Komunalny i Inwestycji – dodatki mieszkaniowe: 68 455 81 17, odpady komunalne: 68 455 81 22, inwestycje: 68 455 81 45, zajęcie pasa drogowego: 68 455 81 42,
 • Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich – stypendia: 68 455 81 23, ewidencja ludności: 68 455 81 44, działalność gospodarcza: 68 455 81 38, dowody osobiste: 68 455 81 12,
 • Wydział Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej – dzierżawa, najem gruntu, decyzje o warunkach zabudowy, zbywanie nieruchomości, sprzedaż lokali, garaże oraz użytkowanie wieczyste: 68 455 81 41 lub 68 455 81 33,
 • Pełnomocnik ds. Uzależnień – 68 455 81 13,
 • Pełnomocnik ds. Zieleni Miejskiej – 68 455 83 00.
Podania, wnioski, pisma przyjmujemy również e-mailem na adres: um@gubin.pl lub za pośrednictwem poczty ePUAP pod adresem:  /p8826qemuz/skrytka.  Korespondencję do Urzędu można złożyć także do skrzynki pocztowej umieszczonej w holu Urzędu.
 
Jednocześnie informujemy, że kasa Urzędu Miejskiego w Gubinie jest czynna w godzinach: 8:00 – 14:00 (do odwołania). Istnieje także możliwość  wniesienia opłat za pośrednictwem przelewów bankowych   na podane niżej numery kont bankowych (w przypadku wpłaty w banku PKO BP nie będzie pobrana prowizja):
 • Konto dochodów: 06 1020 5402 0000 0502 0027 7418
 • Konto depozytów: 13 1020 5402 0000 0502 0027 8747 (np. wadia, opłata za udostępnianie danych osobowych).

Ankieta dla mieszkańców Gubina

Zapraszamy do wypełniania ankiety na temat najbardziej uciążliwych problemów dla mieszkańców miasta Gubin, która jest potrzebna do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027.
 

Punkty szczepień w powiecie

Prezentujemy listę punktów szczepień zlokalizowanych w powiecie krośnieńskim
 
1 2 3 4 5 6 ... 28