Aktualności

Zapraszamy na bezpłatny dyżur prawnika!

Informujemy, że w najbliższy piątek (8 listopada) między 8:00 a 12:00 w Polsko-Niemieckim Punkcie Kontaktowym przy ul. Chrobrego 6 odbędzie się bezpłatny dyżur dwujęzycznego prawnika.
 
Wszyscy zainteresowani mogą skorzystać z doradztwa w zakresie prawa polskiego i niemieckiego. Szczególnie zachęcamy do skorzystania z informacji prawnych dot. zakładania oraz rozwijania działalności gospodarczej na terenie Euromiasta Gubin-Guben.
 
Działanie realizowane w ramach projektu p.n. „Dwa ratusze-jedno Euromiasto” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia- Polska 2014-2020.
 

Konkurs w ramach Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” kończy realizację projektu „ODKRYJ – ZAPAMIĘTAJ” współfinansowanego przez Województwo Lubuskie w ramach działania Lubuska Odnowa Wsi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim. W ramach projektu powstały dwa produkty o naszym regionie – gra memo (pamięć) oraz bajka-kolorowanka. W związku z tym ogłaszono konkurs!
 
5 pierwszych osób, które prześlą na adres e-mailowy biuro@grupaluzycka.pl poprawne odpowiedzi na wszystkie 3 pytania, otrzyma  NAGRODĘ – NIESPODZIANKĘ :)
 
 
Pytania:
 1. Co oznacza skrót LGD?
 2. Co oznacza skrót LOW?
 3. Gdzie na obszarze „LGD – Grupa Łużycka” znajduje się oznaczenie „15 południka”?
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

Oferta - zadanie publiczne

 • 29-10-2019
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego pn. "11 Gubińskie Zaduszki Jazzowe".
Oferta, złożona  w dniu  28 października 2019r. przez Zielonogórskie Stowarzyszenie Jazzowe jest rozpatrywana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz.688), pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na zlecanie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominęciem otwartego konkursu ofert.
Warunkiem zastosowania tego przepisu jest spełnianie przez oferenta następujących warunków:
- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
Złożona oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni  w celu  umożliwienia wszystkim zainteresowanym  złożenia uwag dotyczących oferty.
Treść oferty.

VII Bieg BiegamBoLubię bez Granic

Burmistrz Miasta Gubina informuje, że 16 listopada 2019 r. odbędzie się punkt kulminacyjny projektu realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” pn. „VII Bieg BiegamBoLubię bez Granic”.
 
Celem projektu jest integracja i możliwość realizacji wspólnej sportowej pasji biegaczy z Euromiasta Gubin-Guben i obszaru wsparcia.
 

Dwa przetargi dotyczące nieruchomości gruntowych

16 stycznia 2020 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie odbędą się dwa przetargi dotyczące nieruchomości gruntowych.
 
Pierwszy z nich, o godzinie 10:00, to II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod budownictwo usługowo-mieszkaniowe oraz ciąg pieszy, przy ul. Kopernika. 
 
Drugi z nich, o godzinie 11:00, to II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo usługowo – mieszkaniowe, zieleni parkowej i parkingów, przy ul. Ułanów Karpackich. 
 
 

Zdrowie bez granic w Euromieście Gubin - Guben - ważne informacje na temat wypadku za granicą

Mieszkańcy naszego miasta często przebywają za granicą, przede wszystkim w sąsiednim Guben. Co robić gdy coś się nam przytrafi? Gdy mamy wypadek samochodowy, złamaną nogę lub zawał serca? Jakie mamy prawa jako obywatel Euromiasta?
 
Odpowiedzi na te pytania poznają Państwo na spotkaniu informacyjnym dotyczącym ważnych aspektów ratownictwa medycznego. Spotkanie odbędzie się w sali wykładowej szpitala Naemi-Wilke –Stift w Guben, jutro - 16 października 2019, o godzinie 18:00.
 
Spotkanie będzie przeprowadzone w j. polskim i niemieckim.
 

Zapraszamy do II edycji Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Sieć Obywatelska Watchdog Polska, stowarzyszenie działające na rzecz prawa do informacji, ogłasza nabór do Szkoły Inicjatyw Strażniczych dla osób aktywnie działających w swojej lokalnej społeczności.
 
Szkoła Inicjatyw Strażniczych (SIS) to cykl szkoleń dla mieszkańców gmin, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzeczy zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów tam, gdzie mieszkają. Uczestnicy i uczestniczki spotkają się na pięciu weekendowych zjazdach, w czasie których poszerzą swoją wiedzę na temat praw człowieka, wolności słowa i prawa do informacji publicznej. Dowiedzą się także, jak planować działania skierowane do mieszkańców i kampanie na rzecz zmiany.
 
Kogo zapraszamy?
W szkoleniach może brać udział każda osoba, bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania, jeśli tylko aktywnie uczestniczy w życiu swojej lokalnej społeczności, przygląda się pracy samorządu i chciałby rozwijać swoją wiedzę w tej dziedzinie. Żeby decydować o tym, co się dzieje w gminie, nie trzeba być politykiem, wystarczy być świadomym obywatelem – mówi Alina Czyżewska, absolwenta poprzedniej edycji SIS -u. Uczestnikami Szkoły mogą być zarówno osoby działające indywidualnie, jak i członkowie/członkinie nieformalnych grup, organizacji społecznych czy przedstawiciele mediów lokalnych. Ważne, aby były niezależne od władz gminy, w której działają.
 
Co oferujemy?
 • 5 szkoleń z zakresu praw człowieka, wolności słowa, prawa do informacji, planowania monitoringu, komunikowania swoich działań i włączania w nie innych mieszkańców, wystąpień publicznych.
 • Kontakt z osobami z całej Polski, które prowadzą podobne działania.
 • Wsparcie merytoryczne i prawne w prowadzonych działaniach (również po zakończeniu szkoły).
 • Pokrycie kosztów szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu.
Szkolenia odbędą się w okolicach Warszawy (dojazd komunikacją), na pierwsze zapraszamy już 29 listopada 2019 r. Prosimy o zapoznanie się z terminami całego cyklu - warunkiem uczestnictwa w SIS jest obecność na wszystkich szkoleniach. Na zgłoszenia czekamy do 27 października 2019 roku. Więcej szczegółów oraz ankieta zgłoszeniowa pod adresem: www.siecobywatelska.pl/sis
Organizator dokłada starań, żeby w SIS mogły uczestniczyć osoby, którym sytuacja życiowa może utrudniać korzystanie z tego typu przedsięwzięć, np. osoby z niepełnosprawnością. W uzasadnionych przypadkach zapewniamy również opiekę nad dziećmi.
 
Kontakt: Agnieszka Podgórska, agnieszka.podgorska@siecobywatelska.pl tel. 607859482.

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Przedstawiamy komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy skierowany do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020.
 
 

Oferta na realizację zadania publicznego

 • 23-09-2019
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego pn. "Szachowy Następny Krok - Udział w turnieju strefowym".
Oferta, złożona  w dniu  16 września 2019r. przez Gubiński Klub Szachowy jest rozpatrywana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz.688), pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na zlecanie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominęciem otwartego konkursu ofert.
Warunkiem zastosowania tego przepisu jest spełnianie przez oferenta następujących warunków:
- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
Złożona oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni  w celu  umożliwienia wszystkim zainteresowanym  złożenia uwag dotyczących oferty.

Wycieczki po regionie z LGD

"Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka" zaprasza do udziału w wycieczkach po regionie. 
 
1 2 3 4 5 6 ... 14