Aktualności

X sesja Rady Miejskiej

27 września (piątek), o godzinie 10:45, w sali narad Urzędu Miejskiego rozpocznie się X sesja Rady Miejskiej VIII kadencji. 
 
Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie sesji.  
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. określenia zasad przeznaczania do sprzedaży lokali komunalnych, w tym ulg stosowanych przy sprzedaży lokali mieszkalnych,
 2. zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych elementów wynagradzania nauczycielom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Gubin o statusie miejskim,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność gminy Gubin o statusie miejskim,
 4. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr II.22.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2019 rok, 
 5. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr II.23.2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2019-2034 - 85, 
 6. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2019-2023.
 
V. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z kontroli w Gubińskim Domu Kultury w zakresie analizy dochodów i wydatków związanych z organizacją Wiosny nad Nysą w roku 2019.
VI. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji.
VII. Sprawy różne.

II Nocny Rajd Rowerowy

W najbliższą niedzielę tj. 22 września 2019 roku odbędzie się II Nocny Rajd Rowerowy po ścieżkach rowerowych miasta i gminy Gubin. Zapraszamy miłośników jednośladów do udziału w tym wydarzeniu. 
 
 
 

E-recepta

W poniedziałek (23 września) od 10:00 do 14:00 w Centrum Medycznym "Atol" pracownicy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pomogą mieszkańcom Gubina uzyskać dostęp do e-recepty. Ponadto będzie można założyć tam "profil zaufany" i dowiedzieć się więcej o działaniu elektronicznych recept.
 
 

Piknik Zdrowia i Profilaktyki oraz mecz Reprezentacji TVP

Już w sobotę (21 września) zapraszamy na stadion miejski, gdzie o godzinie 12:00 rozpocznie się Piknik Zdrowia i Profilaktyki. Impreza zakończy się meczem (o godzinie 16:00) pomiędzy Reprezentacją naszego miasta a Reprezentacją TVP oraz Zaproszonych Gości, w składzie której zobaczymy m. in. Rafała Patyrę (dziennikarz sportowy), Jakuba Grzybka i Kamilę Ściborek (serial "Sprawiedliwi"), Michała Chorościńskiego, Dominikę Skoczylas oraz Mateusza Murańskiego (serial "Lombard").
 
 
Piknik Zdrowia i Profilaktyki, który rozpocznie się o godzinie 12:00, to impreza o charakterze prozdrowotnym w regionie Lubuskim, która ściśle wiąże się z promocją badań w ramach projektu „Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego” - promującego badania mammograficzne, cytologiczne i kolonoskopię.
 
Podczas Pikniku swoją ofertę medyczną zaprezentują szpitale i przychodnie. Będzie można skorzystać z darmowych badań, porad lekarskich i konsultacji. Imprezie towarzyszyć będą także atrakcje dla dzieci - bezpłatne dmuchane zamki, malowanie twarzy, bańki mydlane.
 
W Miasteczku Zdrowia (w godzinach 12.00-16.00) znajdą Państwo takie stoiska jak:
 • Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom - promocja profilaktyki nowotworów szyjki macicy, piersi i jelita grubego,
 • Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze – profilaktyka nowotworów głowy i szyi,
 • Ośrodek dla Osób Uzależnionych w Nowym Dworku,
 • Lubuski Specjalistyczny Szpital Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o.,
 • Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu,
 • Stowarzyszenie Amazonek – nauka badania piersi, poradnictwo w zakresie profilaktyki,
 • Naëmi Wilke Stift z Guben,
 • Ampliton - specjalistyczne badanie słuchu,
 • Zachodnie Centrum Medyczne- pierwsza pomoc, fantom, prezentacja karetki,
 • Komenda Powiatowa Policji,
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
 • Quanfit - fitness & wellness,
 • Stowarzyszenie Kobiet Gubin/Guben „Nysa”,
 • Gubińskie Towarzystwo Kultury,
 • Euroregion „Sprewa Nysa Bóbr”/Spree-Neisse-Bober” ; projekt „Dialog”,
 • Miasto Gubin i Miasto Guben: projekt „Dwa ratusze -jedno Euromiasto”,
 • „Manufaktura Alicja Pawlak” - ceramika artystyczna, wyroby naturalne,
 • Pasieka Artur Duliński,
 • LGD Grupa Łużycka - Lubsko,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Gubinie,
 • Jolanta Radwańska „Swojski chleb z pieca”,
 • Wioletta Majkusiak „Wyroby krawieckie”,
 • Ewa Naskrent i Agata Gil: wyroby zielarskie i ogrodnictwo, rękodzieło artystyczne,
 • Natalia Krajewska: rękodzieło artystyczne,
 • Maciej Tyl: zabawki.
 
Pozostałe atrakcje:
 • Fundacja dr Clown - animacje, bańki mydlane, slimy, malowanie twarzy,
 • Pinokio - dmuchane zamki,
 • PIFE Fundusze Europejskie,
 • Junior - animacje dla dzieci, konkursy,
 • potrawy regionalne – bezpłatny poczęstunek,
 • 13.00-15.30 „Rozgrywki skrzatów” MLUKS DWÓJKA MOS GUBIN,
 

 

Oferta na realizację zadania publicznego

 • 16-09-2019
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Bal Seniora".
Oferta, złożona  w dniu  9 września 2019r. przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  jest rozpatrywana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz.688), pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na zlecanie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominęciem otwartego konkursu ofert.
Warunkiem zastosowania tego przepisu jest spełnianie przez oferenta następujących warunków:
- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
Złożona oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni  w celu  umożliwienia wszystkim zainteresowanym  złożenia uwag dotyczących oferty.
 
Treść oferty

21 września odbiorą odpady wielkogabarytowe!

W ramach akcji odbierane będą meble, materace, armatura łazienkowa, zużyty sprzęt AGD i RTV, zużyte opony, akumulatory, dywany, wykładziny, stolarka budowlana (okna, drzwi), zabawki dużych rozmiarów, itp.
 
Podczas akcji „wystawka” NIE BĘDĄ ODBIERANE ODPADY TYPU: ziemia, gruz budowlany, odpady komunalne, papa, azbest, resztki roślinne, elementy z demontażu samochodów np. zderzaki, siedzenia!
 
Odpady należy wystawić do godz. 7.00 rano w dniu wywozu lub dzień wcześniej.

"Zasłużony dla miasta Gubina"

Do 30 września 2019 r., w Centrum Informacji Urzędu Miejskiego, można składać wnioski o przyznanie tytułu "Zasłużony dla miasta Gubina". Dokumenty kieruje się do Przewodniczącego Rady Miejskiej.  
 
Wniosek o nadanie tytułu mogą składać:
 1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Gubinie
 2. Burmistrz Miasta Gubina
 3. Komisje stałe Rady Miejskiej
 4. co najmniej 3 radnych Rady Miejskiej
 5. organizacje, stowarzyszenia, fundacje i instytucje mające siedzibę w Gubinie
Wniosek o nadanie tytułu powinien zawierać: imię i nazwisko osoby fizycznej zgłaszanej do wyróżnienia lub pełną nazwę osoby prawnej, organizacji bądź instytucji zgłaszanej do wyróżnienia wraz ze szczegółowym opisem wybitnych zasług na rzecz miasta Gubina lub czynu o wyjątkowym znaczeniu uzasadniającym nadanie tytułu.  

 

W przyszłym tygodniu darmowa komunikacja miejska!

asze miasto przystąpiło do obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, co oznacza, że w dniach od 16 do 22 września (od poniedziałku do piątku) ze wszystkich połączeń komunikacji miejskiej będzie można skorzystać bezpłatnie.
Zachęcamy do skorzystania z tej formy transportu w wyznaczonych dniach!

Bezpłatny dyżur prawnika

Informujemy, że w piątek - 13.09.2019 r. w godzinach 8.00-12.00 w Polsko-Niemieckim Punkcie Kontaktowym przy ul. Chrobrego 6 w Gubinie odbędzie się bezpłatny dyżur dwujęzycznego prawnika.
 
Wszyscy zainteresowani mogą skorzystać z doradztwa w zakresie prawa polskiego i niemieckiego. Szczególnie zachęcamy do skorzystania z informacji prawnych dot. zakładania oraz rozwijania działalności gospodarczej na terenie Euromiasta Gubin-Guben.
 
Działanie realizowane w ramach projektu p.n. „Dwa ratusze-jedno Euromiasto” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia- Polska 2014-2020.
 

Gubińska Nagroda Edukacyjna im. Urszuli Dudziak

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie "Ula" - Gubińskiej Nagrody Edukacyjnej imienia Urszuli Dudziak, która przyznawana jest najlepszym i najbardziej utalentowanym uczniom.
 
Gubińska Nagroda Edukacyjna im. Urszuli Dudziak ma na celu wspieranie uzdolnionych  uczniów gubińskich placówek oświatowych. Popularny „Ul” jest przyznawany w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych. W każdej z tych grup wyróżnione mogą zostać maksymalnie trzy osoby. Ponadto Przewodniczący Kapituły ma prawo przyznania nagrody specjalnej.
 
Wnioski o nagrodę mogą składać:
 1. rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
 2. pełnoletni uczniowie,
 3. rady pedagogiczne lub rady szkół,
 4. dyrektorzy  szkół,
 5. organizacje pozarządowe i społeczne.
Warunkiem przyznania nagrody jest:
 1. uczęszczanie do  jednej ze szkół podstawowych, gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych na terenie Gubina,
 2. średnia ocen za ostatni semestr nie niższa niż 5.0 lub udokumentowane dodatkowe osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe lub udokumentowana działalność społeczna,
 3. złożenie do 30.09.2019 r. stosownego wniosku o przyznanie nagrody zgodnie z załącznikiem do  uchwały Nr LVI.296.2014.
 
1 ... 3 4 5 6 7 ... 14