Logo: BIP

Zielona Ścieżka

Zielona Ścieżka

Zielona Ścieżka Gubin-Guben - to niezwykle atrakcyjna trasa spacerowa, która łączy dwie części podzielonego granicą miasta Gubina i Guben. Zielona Ścieżka Gubin-Guben została zrealizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013. O wyjątkowości tego przedsięwzięcia świadczy fakt, że poprzez remont i budowę ciągów pieszo-rowerowych oraz modernizację parków i pamiątkowych miejsc o znaczeniu historycznym i ogromnych walorach turystyczno-przyrodniczo-kulturalnych charakterystycznych dla obu miast stworzono „Zieloną ścieżkę”, która swym zasięgiem spięła wszystkie warte odwiedzenia zakątki Euromiasta. Dzięki temu, zarówno turyści, jak i mieszkańcy Gubina i Guben mają wyjątkową możliwość do zapoznania się z urokami sąsiadujących ze sobą miast.
 
 
EGZOTARIUM - mały ogród botaniczny
 
Egzotarium założone zostało z inicjatywy przyrodnika i poety Tadeusza Firleja (1926-2006) na początku lat 90-tych, przy dużym wsparciu ówczesnego burmistrza Czesława Fiedorowicza. Na jego terenie znajdują się okazy wielu drzew i krzewów egzotycznych: jodły kalifornijskiej, talwiny śnieguliczki białej, jaśminów, dębu czerwonego, cypryśnika błotnego, forsycji, klonów, cisów, świerków srebrzystych, katalpy, magnolii i innych. Egzotarium jest również ogrodem specjalnie przygotowanym dla dzieci, na które czeka tutaj kilka wesołych niespodzianek. W egzotarium znajduje się również symbol trwającego już ponad 20 lat partnerstwa miast. W roku 1991 – w 200 rocznicę Konstytucji 3 Maja-  burmistrzowie miast partnerskich Gubina, Guben i Laatzen posadzili tutaj 3 lipy i z tej okazji odsłonięto pamiątkową tablicę.
 
 
PARK Z WILLĄ WOLFA
 
Park powstał w 1877 roku. W jego sąsiedztwie znajdowały się najstarsze restauracje i kawiarnie, a z tarasów widokowych można było podziwiać rozłożoną nad Nysą przemysłową część miasta. W tym miejscu fabrykant Erich Wolf wybudował willę, której zaprojektowanie zlecił wybitnemu architektowi. Willa Wolfa została zaprojektowana przez Ludwiga Miesa van der Rohe w 1926 roku. Budowla ta upamiętnia początek serii niezwykłych projektów i dziś jest uznawana za kluczowe dzieło sztuk tego architekta. W 1945 roku została częściowo spalona, a w okresie powojennym użyteczne jeszcze materiały zostały rozebrane i użyte do rekonstrukcji innych budowli.
 
 
ULICA PIASTOWSKA I AMFITEATR
 
Ulica Piastowska - do 1945 r. Grüne Wiese. Po 1945 r. nazwę nadano dla podkreślenia polskości tych słowiańskich ziem. Ulica ma 1 km 280 m długości. Według Hansa Joachima Bergmanna pierwotnie była wąską drogą polną pomiędzy krzewami winnymi i drzewami owocowymi. W roku 1894 radni postanowili ją poszerzyć oraz przygotować jako ulicę aż do Wzgórza Zielonoświątkowego (Pfingstberg). W 1914 r. historyk Gander pisał, że jest bez wątpienia najpiękniejszą ulicą miasta, obsadzoną dębami i bukami. Przed wojną przy tej ulicy mieszkali kupcy, dobrze sytuowani rzemieślnicy, wyżsi urzędnicy, nauczyciele, lekarze, fabrykanci, adwokaci, radcy sądowi, byli burmistrzowie. Ukształtowanie terenu i specyficzny mikroklimat stwarzają dogodne warunki dla ciekawych i rzadkich roślin. 26 budynków tej ulicy wpisanych jest do rejestru zabytków województwa.
 

PLAC KRÓLA BOLESŁAWA CHROBREGO
 
Na wielu planach miasta z początków XX wieku plac ten oznaczony był jako plac sportowy przy ulicy Schreibersweg (dziś ulica Kunickiego) i był miejscem rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. Zimą jeżdżono tu na łyżwach, a saneczkarze mieli do dyspozycji specjalny tor do zjeżdżania. W latach trzydziestych XX w. plac był także miejscem organizacji manifestacji politycznych. Taką funkcję odgrywał on również wiele lat po wojnie. To właśnie w tym miejscu nazywanym wówczas Placem Wdzięczności odbywały się wiece i obchody 1-majowe. Po roku 1990 plac przestał być miejscem manifestacji politycznych i zmienił nazwę na Plac Króla Bolesława Chrobrego. Niejednokrotnie organizowano tutaj święto miasta „Wiosnę nad Nysą”, koncerty i zabawy dla mieszkańców. Dziś miejsce to jest pięknym, spokojnym terenem zielonym służącym mieszkańcom jako miejsce rekreacji i odpoczynku. Jest to również miejsce organizowania koncertów i imprez kulturalnych dla polskiej i niemieckiej społeczności Euromiasta Gubin- Guben. W pobliżu placu Króla Bolesława Chrobrego przy ul. Dąbrowskiego (przed wojną Kastaniengraben) znajduje się kamień upamiętniający zniszczoną w 1938 roku synagogę.
 
PARK MICKIEWICZA
 
Od 1873 r. Plac Wilhelma.W roku 1874 postawiono tu pomnik upamiętniający około 100 żołnierzy z gubeńskiego batalionu miasta poległych w czasie wojny pruskofrancuskiej w latach 1870-71 (nie zachowany). Twórcą parku był radny miejski Jackeschky, któremu mieszkańcy postawili w podzięce głaz narzutowy (przywieziony z dawnego lasu miejskiego spod Dzikowa) z tablicą pamiątkową. Obecnie teren parku miejskiego przy ul. Dąbrowskiego - Słowackiego i rzece Lubszy jest elementem „zielonego pierścienia” otaczającego Stare Miasto. Łączna powierzchnia  terenu zieleni – 0,6 ha. Na drzewostan składają się: dęby, lipy, klony, modrzewie, kasztany, akacja, żywotnik, cis, wiąz, bożokrzew i buk.
 
 
 
BRAMA PSEUDOROMANTYCZNA
 
Obok parku Mickiewicza znajduje się dekoracyjna brama z murami o ozdobnym charakterze, symbolizująca architekturę romantyczną, nawiązująca do dawnych murów obronnych średniowiecznego miasta. Właściciel firmy przewozowej (zbudowanej obok murów, założonej w 1817r.) Wilhelm Wilke wybudował mury w roku 1892 na polecenie władz, by optycznie oddzielić podwórze spedycji od parku. Był to prezent dla miasta.
 
 
 
BASZTA OSTROWSKA
 
Baszta Ostrowska jest jedną z budowli nie istniejącej już Bramy Ostrowskiej. Wybudowana została około 1530 roku - ze względu na brak dokumentów nie można dokładnie określić jej wieku. Wznosi się na ponad siedem pięter, do fryzu ma wysokość 23 metrów. Od tego miejsca do szczytu jest jeszcze 5,5 metra. Średnica wewnątrz to około 3,7 m, ma 24,8 m w obwodzie. W 1659 roku otrzymała pierwszy „bijący” zegar. Baszta Ostrowska nazywana jest również (szczególnie przez niemieckich mieszkańców Euromiasta) Grubą Wieżą. Basztą opiekuje się Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej (siedziba ul. 3 Maja 2, tel. 068 455 81 62) umożliwiając wstęp na basztę i podziwianie ciekawej architektury miasta.
 
 
WYSPA TEATRALNA
 
Zielonymi płucami miasta jest Wyspa Teatralna zlokalizowana na Nysie Łużyckiej. W XIX w zbudowano na niej, wg projektu Oskara Titza teatr, mogący pomieścić 750 widzów i ściągający do Gubina najwybitniejszych artystów ówczesnej Europy. Teatr spłonął doszczętnie w 1946 r. Jego świetność przypominają jedynie kamienne schodki, prowadzące niegdyś do głównego wejścia oraz resztki kolumn zdobiących kiedyś fasadę budynku. Dziś Wyspa, na której znajduje się nowoczesny plac zabaw, jest połączona stałym mostem z polskim i niemieckim brzegiem Nysy Łużyckiej, jest pięknym terenem spacerowym, chętnie odwiedzanym przez polskie i niemieckie rodziny. Odbywa się na niej wiele festynów, pikników i imprez intergrujących mieszkańców Euromiasta Gubin-Guben.
 
 
EURODEPTAK
 
W ramach projektu "Zielona Ścieżka" przeprowadzono modernizację ciągu pieszo-rowerowego do granicy polsko-niemieckiej. Nowa ścieżka pieszo-rowerowa prowadzi od Baszty Ostrowskiej do mostu granicznego na Nysie Łużyckiej. To wyjątkowe miejsce spacerowe z nasadzeniami, ławeczkami oraz stylizowanym oświetleniem.