Alarmowanie i ostrzeganie

Sygnały alarmowe

  • 28-01-2020
  • Autor: Wawrzyniak
ALARMOWANIE I OSTRZEGANIE
 
Sygnały alarmowe i ostrzegawcze przekazywane są przez syreny alarmowe (niektóre syreny posiadają możliwość emitowania alarmów i komunikatów głosowych) oraz środki masowego przekazu – radio i telewizję. W niektórych gminach, powiatach i województwach wykorzystywane są także inne sposoby informowania ludności np. wiadomościami tekstowymi (SMS) poprzez sieć telefonii komórkowej, megafony oraz powiadamianie od domu do domu.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją