Teren 1

Strefa Aktywności Gospodarczej - ul. Legnicka

  • 21-03-2019
 
POŁOŻENIE TERENU
 
Nazwa lokalizacji Specjalna Strefa Ekonomiczna przy ul. Legnickiej
Miasto Gubin
Powiat Krosno Odrzańskie
Województwo Lubuskie
 
 
CHARAKTERYSTYKA DZIAŁKI
 
Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] 6,3 ha
Kształt działki TRAPEZ
Możliwość powiększenia terenu TAK
Informacje dotyczące nieruchomości Właściciel/właściciele Miasto Gubin
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Teren o przeznaczeniu produkcyjnym
Charakterystyka Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] Klasa 4
Różnica poziomów terenu [m] Teren płaski
Obecne użytkowanie Teren rolniczy
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie ma
Poziom wód gruntowych [m] poniżej 2,5 m
Budynki i zabudowania na terenie Brak zabudowań
 
 
INFRASTRUKTURA
 
Infrastruktura
Elektryczność na terenie Tak
Napięcie 15 kv
Gaz na terenie Tak
Odległość przyłącza od działki 800 m
Wartość kaloryczna PN 1 Mpa
Średnica rury Ø 160 mm
Woda na terenie Tak
Dostępna objętość Ø 225
Kanalizacja na terenie Tak
Oczyszczalnia ścieków na terenie będź w bezpośrednim sąsiedztwie Tak, 5 km od terenu inwestycyjnego
Telekomunikacja ISDN, DSL, GSM
 
 

 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją