Aktualności

Ogłoszenie o przetargu i rokowaniach

  • 10-08-2022
15 września 2022 r. odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe. Natomiast 20 października odbędą się pierwsze rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo usługowo-mieszkaniowe, zieleni parkowej i parkingów.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją