Aktualności

Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego - konsultacje społeczne

  • 09-08-2022
Zarząd Województwa Lubuskiego informuje, iż w trosce o zapewnienie możliwości udziału w konsultacjach jak największej liczbie osób termin na zapoznanie się z niezbędną dokumentacją oraz składanie uwag i wniosków do projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego” został wydłużony do dnia 16 sierpnia 2022 r.
 
Z projektem dokumentu można zapoznać się w Departamencie Środowiska (w Wydziale Pozwoleń i Programów) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Olbrychta 10 w Zielonej Górze, pokój nr 102 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (www.bip.lubuskie.pl w zakładce Ochrona środowiska – Program ochrony środowiska).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją