Logo: BIP

Monitoring

Zarządzenie nr XIV.2023 Burmistrza Miasta Gubina w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miejskiego i na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim

ROZSZERZENIE MIEJSC Z MONITORINGIEM