Logo: BIP

Pomoc Ukrainie

Dane ewidencyjne i statystyczne uchodźców

W aktualnej sytuacji bardzo ważne są informacje na temat tego ilu uchodźców z Ukrainy dotarło do Gubina w ostatnich dniach. Część z nich znajduje się w systemie relokacyjnym Wojewody, ale wiele takich osób jest poza systemem, która dotarła tutaj innym transportem. Tym samym, na prośbę Wojewody Lubuskiego, w celach ewidencyjnych i statystycznych prosimy o wypełnienie tabeli danych uchodźców przebywających na terenie województwa lubuskiego przyjętych poza systemowo w ramach indywidualnych, własnych inicjatyw społecznych organizacji charytatywnych, fundacji, stowarzyszeń i osób prywatnych. Te dane pozwolą dokładnie poznać liczbę osób, które uciekły z objętej wojną Ukrainy do naszego miasta, województwa i kraju. 
 
Wypełnione tabele można odesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: um@gubin.pl, zostawić w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gubinie (ul. Piastowska 24) lub podać dane osobiście jednemu z pracowników Urzędu.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki