Logo: BIP

dofinansowania

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycyjnych

  
 
DOFINANSOWANIE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
 
 
 
Beneficjent - Gmina Gubin o statusie miejskim
 
Nazwa zadania: Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizyczno-psychicznego w Gubinie
 
Kwota dofinansowania: 4.500.000 zł
 
 • DOFINANSOWANIE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
Beneficjent - Gmina Gubin o statusie miejskim
 
Nazwa zadania: Budowa wojewódzkiego centrum szkoleniowego lekkoatletyczno-piłkarskiego w Gubinie - I etap Kwota dofinansowania: 15.498.000,00 zł
 
 
DOFINANSOWANIE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
 
Beneficjent - Gmina Gubin o statusie miejskim
 
Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowań typu rondo z drogą krajową nr 32 i wojewódzką nr 285 do strefy przemysłowej w Gubinie 
 
Kwota dofinansowania: 26.460.000,00 zł
 
DOFINANSOWANIE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
 
Beneficjent - Gmina Gubin o statusie miejskim
 
Nazwa zadania: Budowa, przebudowa dróg gminnych w Gubinie dla poprawy dostępności komunikacyjnej
 
Kwota dofinansowania: 8000 000,00 zł
 
 
DOFINANSOWANIE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: Rządowy Program odbudowy zabytków
 
Beneficjent - Gmina Gubin o statusie miejskim
 
Fara Gubińska jako Centrum Kultury i Komunikacji w Gubinie – odtworzenie attyki tarasu wieży
  
Kwota dofinansowania: 480 200,00 zł
 
 
DOFINANSOWANIE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: Rządowy Program odbudowy zabytków
 
Beneficjent - Gmina Gubin o statusie miejskim
 
Rewitalizacja baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie
 
 Kwota dofinansowania: 1 274 000,00 zł
 
 
 
 
 
W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskano następujące kwoty dofinansowania:
1 000 000,00 PLN  z czego 700 000,00 PLN przeznaczono na współfinansowanie robót przy budowie ulicy Sobieskiego w Gubinie (w tym: roboty ziemne, roboty drogowe, nawierzchnie).
 1. "Przebudowa drogi gminnej nr 101049F - ulicy Ogrodowej w Gubinie" - dofinansowanie 80.000 zł,
 2. Przebudowa ul. Wodnej w Gubinie - dofinansowanie 183.684,48 zł,
 3. Budowa skate-park przy ul. Miodowej w Gubinie - 79.335 zł.

1 000 000,00 PLN przeznaczone na modernizację oświetlenia miejskiego w Mieście Gubin (w tym wymiana kilkadziesiąt opraw oświetleniowych na LED).
1 500 000,00 PLN przeznaczone na dalszy etap budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie (w tym: prace budowlane na I piętrze hali sportowej) .
Udzielona pomoc w ramach ww. funduszu ma na celu zapobiec negatywnym tendencjom rozwojowym wskutek długotrwałej pandemii Covid-19.
Grupą docelową są mieszkańcy Miasta Gubin.
Efektem pomocy udzielonej w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będzie poprawa infrastruktury technicznej, budynków użyteczności publicznej,  służącej całej społeczności Gubina i poprawa poziomu życia.
 
 
 
 
Dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – budżet państwa
 
Nazwa programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 
Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 101049F – ulicy Ogrodowej w Gubinie -
 
Wartość zadania: 1 807 400,00 PLN
 
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1 389 195,00 PLN
 
Opis:  W ramach zadania planuje się przebudowę drogi gminnej o długości 519 m wraz ze skrzyżowaniem w tym: budowa nowej nawierzchni jezdni, budowa chodników, zjazdów, wyniesionych przejść dla pieszych, zamontowanie progu zwalniającego itp.
 
Osoba do kontaktu: Krzysztof Olifirowicz-Kalinowicz – Naczelnik Wydziału Komunalnego i Inwestycji tel. 68 4558128, Krzysztof Dziurdziewicz – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej  tel. 68 4558107
 
Listopad 2021
 
Kosztorys końcowy: 728.832 zł
 
Dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – budżet państwa
 

Nazwa programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 
Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury ( na odcinku od skrzyżowania z ul. Różaną do skrzyżowania z ul. Tobruk) wraz z rozbudową ul. Złotej w Gubinie-
 
Wartość zadania:  2 540 674,78 PLN
 
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1 778 472,00 PLN
 
Opis:  W ramach zadania planuje się przebudowę drogi gminnej o długości 349 m i  rozbudowę ul. Złotej o długości 124 m wraz ze skrzyżowaniem w tym: budowa nowej nawierzchni jezdni, budowa chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej itp.
 
Osoba do kontaktu: Krzysztof Olifirowicz-Kalinowicz – Naczelnik Wydziału Komunalnego i Inwestycji tel. 68 4558128, Krzysztof Dziurdziewicz – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej  tel. 68 4558107
 
 
Dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – budżet państwa
 
Nazwa programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 
Nazwa zadania: Budowa infrastruktury technicznej Miodowa w Gubinie-ulica Krajobrazowa oraz Wrzosowa
 
Wartość zadania:  2 804 598,65 PLN
 
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1 963 219,00 PLN
 
Opis:  W ramach zadania planuje się budowę dróg gminnych o długości 572 m  wraz ze skrzyżowaniem w tym: budowa nowej nawierzchni jezdni, budowa chodników, zjazdów,  dojazdów itp.
 
Osoba do kontaktu: Krzysztof Olifirowicz-Kalinowicz – Naczelnik Wydziału Komunalnego i Inwestycji tel. 68 4558128, Krzysztof Dziurdziewicz – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej  tel. 68 4558107
 
 
Dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – budżet państwa
 
Nazwa programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 
Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Bema w Gubinie
 
Wartość zadania:  743 219,71 PLN
 
Dofinansowanie z budżetu państwa: 506 516,00 PLN
 
Opis:  W ramach zadania planuje się przebudowę drogi gminnej o długości 313 m  wraz ze skrzyżowaniem w tym: budowa nowej nawierzchni jezdni, budowa chodników, zjazdów,  dojazdów, umocnione pobocze, parking itp.
 
Osoba do kontaktu: Krzysztof Olifirowicz-Kalinowicz – Naczelnik Wydziału Komunalnego i Inwestycji tel. 68 4558128, Krzysztof Dziurdziewicz – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej  tel. 68 4558107
 
 
 
 
 
 
 
 
Dofinansowanie zadania przez Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach
DOTACJI CELOWEJ NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW POŁOŻONYM NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
Nazwa zadania: Wykonanie projektu budowlanego Baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie
 
Wartość zadania: 33.579,00 zł
 
Dofinansowanie z Województwa Lubuskiego: 13.750,00 zł
 
Opis:  W zakresie wykonania projektu budowlanego zawiera się:
 1. Inwentaryzacja do celów budowlanych
 2. Opinia techniczna stanu istniejącego
 3. Wielobranżowy projekt budowlany
 4. Opracowanie kosztorysów i przedmiarów
 5. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
Lipiec 2021
 
 
 
 
Dofinansowanie zadania przez Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach
DOTACJI CELOWEJ NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW POŁOŻONYM NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
Nazwa zadania: Wykonanie projektu budowlanego Baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie
 
Wartość zadania: 33.579,00 zł
 
Dofinansowanie z Województwa Lubuskiego: 16.750,00 zł
 
Opis:  W zakresie wykonania projektu budowlanego zawiera się:
 1. Inwentaryzacja do celów budowlanych
 2. Opinia techniczna stanu istniejącego
 3. Wielobranżowy projekt budowlany
 4. Opracowanie kosztorysów i przedmiarów
 5. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
Aktualizacja: październik  2021