Logo: BIP

dofinansowania

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycyjnych

 
W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskano następujące kwoty dofinansowania:
1 000 000,00 PLN  z czego 700 000,00 PLN przeznaczono na współfinansowanie robót przy budowie ulicy Sobieskiego w Gubinie (w tym: roboty ziemne, roboty drogowe, nawierzchnie).
  1. "Przebudowa drogi gminnej nr 101049F - ulicy Ogrodowej w Gubinie" - dofinansowanie 80.000 zł,
  2. Przebudowa ul. Wodnej w Gubinie - dofinansowanie 183.684,48 zł,
  3. Budowa skate-park przy ul. Miodowej w Gubinie - 79.335 zł.

1 000 000,00 PLN przeznaczone na modernizację oświetlenia miejskiego w Mieście Gubin (w tym wymiana kilkadziesiąt opraw oświetleniowych na LED).
1 500 000,00 PLN przeznaczone na dalszy etap budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie (w tym: prace budowlane na I piętrze hali sportowej) .
Udzielona pomoc w ramach ww. funduszu ma na celu zapobiec negatywnym tendencjom rozwojowym wskutek długotrwałej pandemii Covid-19.
Grupą docelową są mieszkańcy Miasta Gubin.
Efektem pomocy udzielonej w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będzie poprawa infrastruktury technicznej, budynków użyteczności publicznej,  służącej całej społeczności Gubina i poprawa poziomu życia.
 
 
 
 
Dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – budżet państwa
 
Nazwa programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 
Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 101049F – ulicy Ogrodowej w Gubinie -
 
Wartość zadania: 1 807 400,00 PLN
 
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1 389 195,00 PLN
 
Opis:  W ramach zadania planuje się przebudowę drogi gminnej o długości 519 m wraz ze skrzyżowaniem w tym: budowa nowej nawierzchni jezdni, budowa chodników, zjazdów, wyniesionych przejść dla pieszych, zamontowanie progu zwalniającego itp.
 
Osoba do kontaktu: Krzysztof Olifirowicz-Kalinowicz – Naczelnik Wydziału Komunalnego i Inwestycji tel. 68 4558128, Krzysztof Dziurdziewicz – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej  tel. 68 4558107
 
Listopad 2021
 
Kosztorys końcowy: 728.832 zł