Logo: BIP

Informacja dla Interesantów Urzędu Miejskiego w związku z występowaniem COVID-19

Informacja dla interesantów Urzędu Miejskiego w związku z występowaniem COVID-19

Zgodnie z wytycznymi Głównego Insprektora Sannitarnego oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Gubina bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim w Gubinie ograniczona jest poprzez zastosowanie następujących środków ostrożności:
  1. interesanci wchodzący do budynku Urzędu mają obowiązek zasłaniać usta i nos za pomocą: maseczki, przyłbicy lub odzieży czy jej części ( w tym bandany, kominy, chusty) z wyłączeniem dzieci do 4.roku życia oraz osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu  ust lub nosa,
  2. każdy interesant wchodzący na teren Urzędu jest zobowiązany zdezynfekować ręce płynem odkażającym udostępnionym przez Urząd,
  3. interesantom, którzy nie zastosują się do obowiązków wskazanych w pkt. 1 i 2 , pracownicy Urzędu mają prawo odmówić obsługi,
  4. w każdym z biur danego wydziału może przebywać maksymalnie 1 interesant,
  5. interesanci oczekujący w kolejce nie mogą zbliżać się do siebie na odległość mniejszą niż 1,5m,
  6. interesanci przebywający na terenie Urzędu korzystają z własnych długopisów. W przypadku gdy interesant nie posiada własnego długopisu – jednorazowy długopis zapewnia Urząd,
  7. na terenie Urzędu może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.