Logo: BIP

517 401 115 - całodobowa i bezpłatna pomoc telefoniczna dla osób w kryzysie, doświadczających przemocy domowej!

517 401 115 - całodobowa i bezpłatna pomoc telefoniczna dla osób w kryzysie, doświadczających przemocy domowej!

517 401 115 to numer telefonu, pod którym od dzisiaj, całodobowo i bezpłatnie można uzyskać pomoc zdalną dla osób w kryzysie, doświadczających przemocy domowej!
 
Usługa ,,Pomoc zdalna dla osób w kryzysie w formie telefonicznej interwencji doraźnej w ramach platformy Centrum dla Rodzin'' jest świadczona przez Ośrodek Terapii Grunwald, i jest zorganizowana w ramach projektu ,,Zdrowe Relacje - Zgodna Rodzina" - Wzmacnianie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze względu na płeć w strefie transgranicznej na realizację usługi. INNOWACYJNY PROGRAM SYSTEMOWY”.
 
Dyżur telefoniczny jest całodobowy, we wszystkie dni robocze, w święta i dni wolne od pracy i jest pełniony przez psychologa bądź specjalistę terapii uzależnień bądź mediatora w celu udzielenia telefonicznego wsparcia osobom znajdujących się w sytuacji kryzysowej, doświadczających przemocy domowej.
 
Zapewnienie telefonicznego wsparcia to m .in. rozmowa motywująca do podjęcia działań terapeutycznych, rozmowa o sprawach zagrażających bezpieczeństwu osób bezpośrednio doświadczających przemocy domowej, udzielenie informacji o miejscach i formach pomocy specjalistycznej, itp.
 
Pod wskazanym, wyodrębnionym specjalnie dla tej usługi, numerem telefonu - 517 401 115 - można uzyskać bezpłatną pomoc w sytuacji kryzysowej.