Logo: BIP

Alarmowanie i ostrzeganie

Alarmy

 • 28-01-2020
 • Autor: Wawrzyniak
 • drukuj
 
ALARMY
Alarm ogłaszany jest w przypadku wystąpienia zagrożeń trzyminutowym sygnałem modulowanym. Odwoływany jest przez trzyminutowy sygnał ciągły.
 
OSTRZEŻENIA
Ostrzeżenia przekazywane w przypadku kiedy istnieje ryzyko wystąpienia zagrożeń. Komunikaty ostrzegawcze przekazywane są w środkach masowego przekazu.
 
SYGNAŁY ALARMOWE
 
Ogłoszenie alarmu:
 • Sygnał akustyczny:
Modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut
 • W środkach masowego przekazu:
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (przyczyna, rodzaj alarmu itp.) ............... dla ..............
 
Odwołanie alarmu:
 • Sygnał akustyczny:
Ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut
 • W środkach masowego przekazu:
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (przyczyna, rodzaj alarmu itp.) ............... dla ..............
 
 
KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE
 
Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami:
 • Sposób ogłoszenia komunikatu poprzez środki masowego przekazu:
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie .................. około godz. ..... min. ..... może nastąpić skażenie................................. (rodzaj skażenia) w kierunku ......................
 • Sposób odwołania komunikatu poprzez środki masowego przekazu:
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ...................... (rodzaj skażenia) dla ..................
 
Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami:
 • Sposób ogłoszenia komunikatu poprzez środki masowego przekazu:
Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Sposób odwołania komunikatu poprzez środki masowego przekazu:
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ...................... (rodzaj zakażenia) dla ..................
 
Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska:
 • Sposób ogłoszenia komunikatu poprzez środki masowego przekazu:
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ................... (rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)
 • Sposób odwołania komunikatu poprzez środki masowego przekazu:
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ...................... (rodzaj klęski) dla ..................
 
 
UWAGA !!!!
Syreny wykorzystywane także są w ćwiczeniach przeprowadzanych przez wojewodów. Informacja o takim ćwiczeniu przekazywana jest przez wojewodów do mediów co najmniej dobę przed przeprowadzeniem ćwiczenia.
 
PAMIETAJ: Jeżeli usłyszałeś lub zobaczyłeś sygnał alarmowy, słuchaj lokalnych stacji radiowych lub telewizyjnych i oczekuj na komunikaty związane z zasadami postępowania.
 
 

Sygnały alarmowe

 • 28-01-2020
 • Autor: Wawrzyniak
 • drukuj
ALARMOWANIE I OSTRZEGANIE
 
Sygnały alarmowe i ostrzegawcze przekazywane są przez syreny alarmowe (niektóre syreny posiadają możliwość emitowania alarmów i komunikatów głosowych) oraz środki masowego przekazu – radio i telewizję. W niektórych gminach, powiatach i województwach wykorzystywane są także inne sposoby informowania ludności np. wiadomościami tekstowymi (SMS) poprzez sieć telefonii komórkowej, megafony oraz powiadamianie od domu do domu.