Logo: BIP

Terroryzm

Kampania społeczna 4U

  • 27-01-2020
  • Autor: Wawrzyniak
  • drukuj
Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW rozpoczyna kampanię społeczną 4U!
 
Czym jest kampania 4U ?
  • Kampania społeczna 4U jest inicjatywą Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  • Celem kampanii jest przedstawienie zalecanego sposobu postępowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego
  • Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, zgodnie ze swoją misją, dąży do poprawy świadomości antyterrorystycznej – a tym samym, podniesienia poziomu bezpieczeństwa obywateli
Celem akcji jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania i reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym.
 
Kampania jest strategicznie ukierunkowana na dotarcie do szerokiego grona odbiorców poprzez wykorzystanie środków komunikacji społecznej. Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW dąży w ten sposób do poprawy świadomości – a tym samym, podniesienia poziomu bezpieczeństwa obywateli.
 
W filmie promocyjnym i czterech animacjach edukacyjnych, zaprezentowano opracowaną przez CPT ABW procedurę w 4 krokach (4U!) - Uważaj, Uciekaj, Ukryj się i Udaremnij Atak. Procedura 4U! prezentuje właściwy sposób postępowania w przypadku zagrożenia ze strony masowego zabójcy (ang. active shooter).