Logo: BIP

Konta bankowe

Nr kont bankowych

Konto dochodów: 06 1020 5402 0000 0502 0027 7418 ( zajęcie pasa drogowego, opłata skarbowa, inne opłaty którym nie przyporządkowano indywidualnego rachunku bankowego)
 
Na indywidualne rachunki przyporządkowane do każdego podatnika wnosi się opłaty z tytułu; podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, opłaty za odpady komunalne oraz koncesji za alkohol.
 
 
Konto depozytów: 13 1020 5402 0000 0502 0027 8747 (wadia, opłata za udostępnianie danych z ewidencji)