Logo: BIP

opłaty

Opłaty za rok 2020

SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH
JEST OBOWIĄZKOWA DLA KAŻDEGO MIESZKAŃCA !!!!
 
OD 1 MARCA 2023 R. STAWKA OPŁATY WYNOSI 40,00 ZŁ MIESIĘCZNIE ZA 1 MIESZKAŃCA.
W PRZYPADKU NIEWYPEŁNIENIA OBOWIĄZKU SEGREGACJI, W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ, ZOSTANIE NALICZONA OPŁATA PODWYŻSZONA W WYSOKOŚCI 80,00 ZŁ MIESIĘCZNIE
ZA 1 MIESZKAŃCA.
 
 
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  BEZ WCZEŚNIEJSZYCH POWIADOMIEŃ (FAKTUR, KSIĄŻECZEK WPŁAT) NALEŻY UISZCZAĆ DO
10 KAŻDEGO MIESIĄCA W KASIE URZĘDU MIEJSKIEGO LUB NA WSKAZANY INDYWIDUALNY  RACHUNEK BANKOWY.

 
 MOŻLIWA FORMA ZLECENIA STAŁEGO Z RACHUNKU BANKOWEGO.