Logo: BIP

PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - to miejsce, gdzie mieszkańcy miasta Gubina mogą bezpłatnie oddać niżej wymienione odpady posegregowane powstające w gospodarstwie domowym.
 
 
Odpady przyjmowane przez PSZOK:
 
 • Papier, opakowania z papieru i tektury,
 • Szkło i opakowania ze szkła,
 • Metal i opakowania z metalu,
 • Tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych,
 • Opakowania wielomateriałowe,
 • Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,
 • Odpady betonowe oraz gruz z rozbiórek i remontów,
 • Gruz ceglany,
 • Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych,
 • Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
 • Odpady wielkogabarytowe,
 • Zużyte opony,
 • Zużyte baterie i akumulatory,
 • Tekstylia i odzież,
 • Sprzęt AGD,
 • Rozpuszczalniki,
 • Farby, tłuszcze, żywice i opakowania po nich,
 • Środki ochrony roślin,
 • Odpadowa papa,
 • Styropian,
 • Materiały izolacyjne np. wełna mineralna,
 • Zmieszane odpady z remontów np. regipsy
 
PSZOK
Gubin, Śląska 36 wjazd od ulicy Kołłątaja

Punkt czynny:
 
Poniedziałek – nieczynny
Wtorek –    8.00-15.00
Środa  -     10.00-18.00
Czwartek – 8.00-15.00
Piątek  -      8.00-15.00
Sobota        8.00-15.00