Logo: BIP

Gospodarka odpadami

Więcej informacji nt. deklaracji oraz opłat

Urząd Miejski w Gubinie
ul. Piastowska 24
66-620 Gubin

 

Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, harmonogram obioru odpadów, informacje na temat pojemników, zasad segregowania, reklamacje: 


Tel. +48 68 4558122  
pokój 106

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku w godzinach:
7:30-15:30

 
Zaległości w opłatach: Tel. +48 4558163
 

Sekretariat:
Tel. +48 68 4558100
fax. +48 68 4558102
e-mail: um@gubin.pl