Logo: BIP

Komisje

Komisje Rady Miejskiej w Gubinie kadencji 2018-2023

Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej:
 
 1. Tomasz Romanowski - Przewodniczący
 2. Danuta Grygorowicz –Zastępca Przewodniczącego
 3. Zbigniew Bołoczko
 4. Mirosław Rogiński
 5. Wojciech Sendera
 
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska:
 1. Teresa Opara - Przewodnicząca
 2. Jan Skóra - Zastępca Przewodniczącego
 3. Jerzy Galewski
 4. Mariusz Ochotny
 5. Krzysztof Zdobylak
 
Komisja Kultury, Oświaty, Młodzieży, Sportu i Turystyki:
 1. Robert Woszak - Przewodniczący
 2. Ziemowit Patek - Zastępca Przewodniczącego
 3. Krystyna Paczka
 4. Halina Wojnicz
 5. Teresa Zajkowska
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 
 1. Ziemowit Patek - Przewodniczący
 2. Teresa Zajkowska - Zastępca Przewodniczącego
 3. Robert Woszak
 
Komisja Rewizyjna
 
1. Danuta Grygorowicz - Przewodnicząca
2. Zbigniew Bołoczko - Zastępca Przewodniczącej
3. Mirosław Rogiński