Logo: BIP

Komisje

Komisje Rady Miejskiej w Gubinie kadencji 2024-2029

Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej:
 
 1. Mariusz Muszyński - Przewodniczący,
 2. Piotr Ślusarczyk –Zastępca Przewodniczącego,
 3. Wioletta Dobosz,
 4. Mirosław Rogiński,
 5. Mariola Rzun
 
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska:
 1. Marcin Zbroiński - Przewodniczący,
 2. Wioletta Pierzchała - Zastępca Przewodniczącego,
 3. Paweł Kiełek,
 4. Wojciech Sendera,
 5. Teresa Zajkowska.
 
Komisja Kultury, Oświaty, Młodzieży, Sportu i Turystyki:
 1. Paweł Wojtecki - Przewodniczący,
 2. Marcin Gwizdalski - Zastępca Przewodniczącego,
 3. Waldemar Bajor,
 4. Halina Wojnicz,
 5. Robert Woszak.
 
Komisja Rewizyjna
 • Paweł Kiełek - Przewodniczący,
 • Piotr Ślusarczyk - Zastępca Przewodniczącego,
 • Halina Wojnicz.
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 
 1. Mariola Rzun - Przewodnicząca,
 2. Waldemar Bajor - Zastępca Przewodniczącego,
 3. Paweł Wojtecki.