Logo: BIP

Przewodniczący

Przewodniczący Rady Miejskiej

Teresa Zajkowska
Z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Gubinie można kontaktować się za posrednictwem Biura Rady pod numerem tel. 68 455-81-35
 
Zastępcy przewodniczącego:
Wioletta Dobosz i Mirosław Rogiński