Logo: BIP

Apteki

HARMONOGRAM DYŻURÓW GUBIŃSKICH APTEK NA 2024 ROK

Czerwiec 2024
1 czerwca (sobota) - Apteka Nasza: 8-22
2 czerwca (niedziela) - Apteka Przy Szpitalu: 12-21
3 czerwca (poniedziałek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
4 czerwca (wtorek) - Apteka Nowa: 8-22
5 czerwca (środa) - Apteka Nasza: 8-22
6 czerwca (czwartek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
7 czerwca (piątek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
8 czerwca (sobota) - Apteka Nowa: 8-22
9 czerwca (niedziela) - Apteka Nasza: 12-21
10 czerwca (poniedziałek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
11 czerwca (wtorek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
12 czerwca (środa) - Apteka Nowa: 8-22
13 czerwca (czwartek) - Apteka Nasza: 8-22
14 czerwca (piątek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
15 czerwca (sobota) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
16 czerwca (niedziela) - Apteka Nowa: 12-21
17 czerwca (poniedziałek) - Apteka Nasza: 8-22
18 czerwca (wtorek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
19 czerwca (środa) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
20 czerwca (czwartek) - Apteka Nowa: 8-22
21 czerwca (piątek) - Apteka Nasza: 8-22
22 czerwca (sobota) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
23 czerwca (niedziela) - Apteka Przy Szpitalu: 12-21
24 czerwca (poniedziałek) - Apteka Nowa: 8-22
25 czerwca (wtorek) - Apteka Nasza: 8-22
26 czerwca (środa) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
27 czerwca (czwartek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
28 czerwca (piątek) - Apteka Nowa: 8-22
29 czerwca (sobota) - Apteka Nasza: 8-22
30 czerwca (niedziela) - Apteka Przy Szpitalu: 12-21
 
Lipiec 2024
1 lipca (poniedziałek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
2 lipca (wtorek) - Apteka Nowa: 8-22
3 lipca (środa) - Apteka Nasza: 8-22
4 lipca (czwartek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
5 lipca (piątek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
6 lipca (sobota) - Apteka Nowa: 8-22
7 lipca (niedziela) - Apteka Nasza: 12-21
8 lipca (poniedziałek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
9 lipca (wtorek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
10 lipca (środa) - Apteka Nowa: 8-22
11 lipca (czwartek) - Apteka Nasza: 8-22
12 lipca (piątek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
13 lipca (sobota) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
14 lipca (niedziela) - Apteka Nowa: 12-21
15 lipca (poniedziałek) - Apteka Nasza: 8-22
16 lipca (wtorek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
17 lipca (środa) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
18 lipca (czwartek) - Apteka Nowa: 8-22
19 lipca (piątek) - Apteka Nasza: 8-22
20 lipca (sobota) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
21 lipca (niedziela) - Apteka Przy Szpitalu: 12-21
22 lipca (poniedziałek) - Apteka Nowa: 8-22
23 lipca (wtorek) - Apteka Nasza: 8-22
24 lipca (środa) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
25 lipca (czwartek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
26 lipca (piątek) - Apteka Nowa: 8-22
27 lipca (sobota) - Apteka Nasza: 8-22
28 lipca (niedziela) - Apteka Przy Szpitalu: 12-21
29 lipca (poniedziałek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
30 lipca (wtorek) - Apteka Nowa: 8-22
31 lipca (środa) - Apteka Nasza: 8-22
 
Sierpień 2024
1 sierpnia (czwartek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
2 sierpnia (piątek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
3 sierpnia (sobota) - Apteka Nowa: 8-22
4 sierpnia (niedziela) - Apteka Nasza: 12-21
5 sierpnia (poniedziałek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
6 sierpnia (wtorek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
7 sierpnia (środa) - Apteka Nowa: 8-22
8 sierpnia (czwartek) - Apteka Nasza: 8-22
9 sierpnia (piątek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
10 sierpnia (sobota) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
11 sierpnia (niedziela) - Apteka Nowa: 12-21
12 sierpnia (poniedziałek) - Apteka Nasza: 8-22
13 sierpnia (wtorek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
14 sierpnia (środa) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
15 sierpnia (czwartek, święto) - Apteka Nowa: 12-21
16 sierpnia (piątek) - Apteka Nasza: 8-22
17 sierpnia (sobota) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
18 sierpnia (niedziela) - Apteka Przy Szpitalu: 12-21
19 sierpnia (poniedziałek) - Apteka Nowa: 8-22
20 sierpnia (wtorek) - Apteka Nasza: 8-22
21 sierpnia (środa) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
22 sierpnia (czwartek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
23 sierpnia (piątek) - Apteka Nowa: 8-22
24 sierpnia (sobota) - Apteka Nasza: 8-22
25 sierpnia (niedziela) - Apteka Przy Szpitalu: 12-21
26 sierpnia (poniedziałek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
27 sierpnia (wtorek) - Apteka Nowa: 8-22
28 sierpnia (środa) - Apteka Nasza: 8-22
29 sierpnia (czwartek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
30 sierpnia (piątek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
31 sierpnia (sobota) - Apteka Nowa: 8-22
 
Wrzesień 2024
1 września (niedziela) - Apteka Nasza: 12-21
2 września (poniedziałek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
3 września (wtorek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
4 września (środa) - Apteka Nowa: 8-22
5 września (czwartek) - Apteka Nasza: 8-22
6 września (piątek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
7 września (sobota) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
8 września (niedziela) - Apteka Nowa: 12-21
9 września (poniedziałek) - Apteka Nasza: 8-22
10 września (wtorek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
11 września (środa) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
12 września (czwartek) - Apteka Nowa: 8-22
13 września (piątek) - Apteka Nasza: 8-22
14 września (sobota) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
15 września (niedziela) - Apteka Przy Szpitalu: 12-21
16 września (poniedziałek) - Apteka Nowa: 8-22
17 września (wtorek) - Apteka Nasza: 8-22
18 września (środa) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
19 września (czwartek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
20 września (piątek) - Apteka Nowa: 8-22
21 września (sobota) - Apteka Nasza: 8-22
22 września (niedziela) - Apteka Przy Szpitalu: 12-21
23 września (poniedziałek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
24 września (wtorek) - Apteka Nowa: 8-22
25 września (środa) - Apteka Nasza: 8-22
26 września (czwartek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
27 września (piątek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
28 września (sobota) - Apteka Nowa: 8-22
29 września (niedziela) - Apteka Nasza: 12-21
30 września (poniedziałek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
 
Październik 2024
1 października (wtorek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
2 października (środa) - Apteka Nowa: 8-22
3 października (czwartek) - Apteka Nasza: 8-22
4 października (piątek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
5 października (sobota) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
6 października (niedziela) - Apteka Nowa: 12-21
7 października (poniedziałek) - Apteka Nasza: 8-22
8 października (wtorek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
9 października (środa) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
10 października (czwartek) - Apteka Nowa: 8-22
11 października (piątek) - Apteka Nasza: 8-22
12 października (sobota) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
13 października (niedziela) - Apteka Przy Szpitalu: 12-21
14 października (poniedziałek) - Apteka Nowa: 8-22
15 października (wtorek) - Apteka Nasza: 8-22
16 października (środa) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
17 października (czwartek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
18 października (piątek) - Apteka Nowa: 8-22
19 października (sobota) - Apteka Nasza: 8-22
20 października (niedziela) - Apteka Przy Szpitalu: 12-21
21 października (poniedziałek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
22 października (wtorek) - Apteka Nowa: 8-22
23 października (środa) - Apteka Nasza: 8-22
24 października (czwartek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
25 października (piątek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
26 października (sobota) - Apteka Nowa: 8-22
27 października (niedziela) - Apteka Nasza: 12-21
28 października (poniedziałek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
29 października (wtorek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
30 października (środa) - Apteka Nowa: 8-22
31 października (czwartek) - Apteka Nasza: 8-22
 
Listopad 2024
1 listopada (piątek, święto) - Apteka Przy Szpitalu: 12-21
2 listopada (sobota) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
3 listopada (niedziela) - Apteka Nowa: 12-21
4 listopada (poniedziałek) - Apteka Nasza: 8-22
5 listopada (wtorek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
6 listopada (środa) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
7 listopada (czwartek) - Apteka Nowa: 8-22
8 listopada (piątek) - Apteka Nasza: 8-22
9 listopada (sobota) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
10 listopada (niedziela) - Apteka Przy Szpitalu: 12-21
11 listopada (poniedziałek, święto) - Apteka Nowa: 12-21
12 listopada (wtorek) - Apteka Nasza: 8-22
13 listopada (środa) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
14 listopada (czwartek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
15 listopada (piątek) - Apteka Nowa: 8-22
16 listopada (sobota) - Apteka Nasza: 8-22
17 listopada (niedziela) - Apteka Przy Szpitalu: 12-21
18 listopada (poniedziałek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
19 listopada (wtorek) - Apteka Nowa: 8-22
20 listopada (środa) - Apteka Nasza: 8-22
21 listopada (czwartek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
22 listopada (piątek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
23 listopada (sobota) - Apteka Nowa: 8-22
24 listopada (niedziela) - Apteka Nasza: 12-21
25 listopada (poniedziałek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
26 listopada (wtorek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
27 listopada (środa) - Apteka Nowa: 8-22
28 listopada (czwartek) - Apteka Nasza: 8-22
29 listopada (piątek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
30 listopada (sobota) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
 
Grudzień 2024
1 grudnia (niedziela) - Apteka Nowa: 12-21
2 grudnia (poniedziałek) - Apteka Nasza: 8-22
3 grudnia (wtorek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
4 grudnia (środa) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
5 grudnia (czwartek) - Apteka Nowa: 8-22
6 grudnia (piątek) - Apteka Nasza: 8-22
7 grudnia (sobota) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
8 grudnia (niedziela) - Apteka Przy Szpitalu: 12-21
9 grudnia (poniedziałek) - Apteka Nowa: 8-22
10 grudnia (wtorek) - Apteka Nasza: 8-22
11 grudnia (środa) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
12 grudnia (czwartek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
13 grudnia (piątek) - Apteka Nowa: 8-22
14 grudnia (sobota) - Apteka Nasza: 8-22
15 grudnia (niedziela) - Apteka Przy Szpitalu: 12-21
16 grudnia (poniedziałek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
17 grudnia (wtorek) - Apteka Nowa: 8-22
18 grudnia (środa) - Apteka Nasza: 8-22
19 grudnia (czwartek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
20 grudnia (piątek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
21 grudnia (sobota) - Apteka Nowa: 8-22
22 grudnia (niedziela) - Apteka Nasza: 12-21
23 grudnia (poniedziałek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
24 grudnia (wtorek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
25 grudnia (środa, święto) - Apteka Nowa: 12-21
26 grudnia (czwartek, święto) - Apteka Nasza: 12-21
27 grudnia (piątek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
28 grudnia (sobota) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22
29 grudnia (niedziela) - Apteka Nowa: 12-21
30 grudnia (poniedziałek) - Apteka Nasza: 8-22
31 grudnia (wtorek) - Apteka Przy Szpitalu: 8-22