Logo: BIP

Kontakt

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Gubinie
Ul. Piastowska 24
66-620 GUBIN
Tel. 68/ 4558100
Fax. 68/ 4558102
e-mail: um@gubin.pl
 
...........
 
Urząd Miejski jest czynny w godzinach:

 
poniedziałek-piątek: 7.30 - 15.30

 
Konto dochodów: 06 1020 5402 0000 0502 0027 7418
(zajęcie pasa drogowego, opłata skarbowa, inne opłaty którym nie przyporządkowano indywidualnego rachunku bankowego)
 
Na indywidualne rachunki przyporządkowane do każdego podatnika wnosi się opłaty z tytułu; podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, opłaty za odpady komunalne oraz koncesji za alkohol)
 
Konto depozytów: 13 1020 5402 0000 0502 0027 8747 (wadia, opłata za udostępnianie danych z ewidencji)
 
Wydział Finansowy przyjmuje interesantów od poniedziałku do środy oraz w piątek od godziny 7:30 do godziny 14:00
W czwartki Wydział Finansowy jest nieczynny.
 
Kasa Urzędu Miejskiego jest czynna od poniedziałku do środy oraz w piątek od godziny 8:00 do godziny 14:00
W czwartki kasa Urzędu Miejskiego jest nieczynna.