Logo: BIP

Wydziały i naczelnicy

Wydziały i naczelnicy Urzędu Miejskiego w Gubinie

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
– Mariola Sikiewicz-Wacławek ( pokój nr 207 tel. 68 455 81 40)
e-mail: usc@gubin.pl
USC przyjmuje interesantów tylko do godz. 14.00 
 
Naczelnik Wydziału Finansowego
- Edyta Ponikiewska (pokój nr 215, tel. 68 455 81 64)
e-mail: fn.edyta.ponikiewska@gubin.pl
Wydział Finansowy przyjmuje interesant ow tylko do godz. 14.00
Kasa Urzędu Miejskiego jest czynna w godz. 8.00-14.00

Naczelnik Wydziału Komunalnego i Inwestycji
– Krzysztof Olifirowicz – Kalinowicz ( pokój 108 tel.68 455 81 28)
e-mail: ki@gubin.pl
 
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej
– Krzysztof Dziurdziewicz ( pokój 211, wejście B, tel. 68 455 81 07 )

e-mail: gb@gubin.pl
 
Naczelnik Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich
– Regina Midzio – Kaczmarek ( pokój nr 201 tel. 68 455 81 10)
e-mail: so@gubin.pl
 
Pełnomocnik ds. Uzależnień
– Izabela Ratajczyk – ( pokój 305, wejście B, tel. 68 455 81 13)
e-mail: rpa@gubin.pl
 
Komendant Straży Miejskiej
- Krzysztof Dubert (tel. 68 455-81-11) 
e-mail: sm@gubin.pl
 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
- Anna Antoszek
e-mail: iod@gubin.pl