Logo: BIP

Aktualności

Pozbądź się azbestu z dofinansowaniem!

Do 30 czerwca 2023 r. trwa nabór wniosków na zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Gubinie: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA GUBINA W 2023 ROKU. To ostatnia szansa na skorzystanie z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 
Dzięku zgłoszeniu można otrzymać dofinansowanie aż do 70% kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Usługa nie obejmuje kosztów zakupu i montażu pokryć dachowych zastępujących wyroby zawierające azbest.
 
Wnioski mogą składać:
-osoby fizyczne,
-wspólnoty mieszkaniowe,
-osoby prawne,
-jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.
 
Informacje: Urząd Miejski w Gubinie,ul. Piastowska 24, pokój 107, tel. 68 455 81 17

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją