Logo: BIP

Aktualności

LIII sesja Rady Miejskiej

W piątek, 26 maja 2023 r., o godzinie 10:45, w sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się LIII sesja Rady Miejskiej w Gubinie VIII kadencji.
 
Proponowany porządek obrad:
 
I. Otwarcie sesji. 
 
II. Uroczyste wręczenie tytułu „Zasłużony dla miasta Gubina” dla Pana Tadeusza Buczka
 
III. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
IV. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
V. Sprawozdanie z działalności Komendanta Komisariatu Policji w Gubinie oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta za rok 2022.
 
VI. Sprawozdanie z działalności Komendanta Straży Miejskiej w Gubinie za rok 2022.
 
VII. Ocena zasobów pomocy społecznej gminy Gubin o statusie miejskim za rok 2022.
 
VIII. Sprawozdanie przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli - wydatkowanie środków finansowych z Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022.
 
IX. Podjęcie  uchwał  w sprawie:
  1. przekazania wniosku według właściwości,
  2. rozpatrzenia skargi proces na rekrutacji do przedszkola miejskiego w Gubinie,
  3. rozpatrzenia skargi na proces rekrutacji do przedszkola miejskiego w Gubinie,
  4. zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2023 rok, 
  5. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr XLVIII.339.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2023-2035,
  6. podjęcia współpracy z miastem Pervomaiskyi (Ukraina),
  7. zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gubin o statusie miejskim służebnością przesyłu,
  8. wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego.
 
X. Przyjęcie protokołu z LI i LII sesji Rady Miejskiej w Gubinie.
 
XI. Sprawy różne.
 
XII. Zamknięcie sesji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją