Logo: BIP

Aktualności

Usuń azbest!

W związku z możliwością otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, informujemy, że do 31 maja 2023 roku trwa nabór wniosków na zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Gubinie:
 
USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Z TERENU MIASTA GUBINA W 2023 ROKU
 
 
Dofinansowanie obejmuje demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Usługa nie obejmuje kosztów zakupu i montażu pokryć dachowych zastępujących wyroby zawierające azbest.
 
Wnioski mogą składać:
  • osoby fizyczne,
  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.
 
Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Gubinie,ul. Piastowska 24, pokój 107, tel. 68 455 81 17. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją