Logo: BIP

Aktualności

„ZDROWE RELACJE - ZGODNA RODZINA”

Poprawa funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy i zapobieganie przemocy w rejonie transgranicznym i stworzenie platformy koordynowanych działań w tym zakresie – to zasadnicze cele programu, jaki będzie w 2023 roku realizowany w Gubinie. Na ten cel samorząd miejski otrzymał środki o wartości 1.299.200 zł z Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego „Wdrożenie zintegrowanych programów zapobiegania przemocy domowej - utworzenie Centrum dla Rodzin w Gubinie” – to projekt, który właśnie startuje w Gubinie. Jego działaniami objęci  zostaną mieszkańcy miasta. 
 
Powstać ma kompleksowy program przeciwdziałania przemocy domowej, w ramach którego zostanie stworzona swojego rodzaju „sieć” złożona ze specjalistów różnych placówek miejskich i samorządowych, na różnych poziomach. Wprowadzona zostanie innowacyjna metoda pomocy zdalnej dla osób w kryzysie poprzez prowadzenie telefonicznego wsparcia osobom w kryzysie, przemocy domowej. Na ulicach staną billboardy, mieszkańcy będą zapraszani na warsztaty. Mieszkańcy miasta będą mogli wziąć udział w warsztatach budowania pozytywnych relacji w rodzinie i kontrolowania emocji.  Dla osób zagrożonych lub doświadczających przemocy przewidziano warsztaty z samoobrony. Pracownicy jednostek działających na rzecz tych osób przejdą szereg szkoleń aby jeszcze efektywniej udzielać wsparcia osobom tego potrzebującym. W dalszej fazie projektu planowane są warsztaty szkoleniowe dla rodziców w zakresie komunikacji i budowania relacji , warsztaty wspierające rodziców dzieci niepełnosprawnych.
 
W trakcie realizacji jest strona internetowa, na której zamieszczane będą wszystkie informacje dotyczące działań podejmowanych w trakcie realizacji projektu. Jej adres to: www.zdrowerelacje.gubin.pl.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją