Logo: BIP

Aktualności

„Podejmowanie działań na rzecz dostępnego samorządu w mieście Gubin”

Burmistrz Miasta Gubina informuje o realizacji zadania pn. „Podejmowanie działań na rzecz dostępnego samorządu w mieście Gubin” dofinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  „Dostępny samorząd – granty” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
 
Cel projektu: poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez JST dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.
 
Zakres działań: oznaczenie ciągów komunikacyjnych (schodów) w postaci oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. Zakup koca ewakuacyjnego. Zakup usług udostępnienia na ePUAP 30 e-usług w formie formularzy elektronicznych. Zakup urządzenia do obsługi osób słabosłyszących – pętla indukcyjne (zestaw przenośny). Doradztwo w zakresie dostępności produktów wdrożonych w ramach projektu. Zakup i montaż multimedialnej tablicy informacyjnej wraz z systemami dostępności.
 
Kwota przyznanego grantu: 99 830,00 PLN.
 
Zakończenie realizacji: do 30-06-2023.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją