Logo: BIP

Aktualności

Przypomnienie o składaniu oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2022 r.

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2022 r. w prowadzonym punkcie sprzedaży oraz o wniesieniu opłaty na 2023 rok za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
 
Termin złożenia oświadczenia oraz wniesienia I raty opłaty upływa z dniem 31 stycznia 2023 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki