Logo: BIP

Aktualności

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery pożytku publicznego w roku 2023

Zarządzeniem nr 4.2023 z dnia 4 stycznia 2023 r. Burmistrz Miasta Gubina ogłasił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych ze sfery pożytku publicznego w roku 2023.
 
Konkurs dotyczy realizacji zadań publicznych pn.:
 
  • Zadanie nr 1 - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej,
  • Zadanie nr 2 - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej,
  • Zadanie nr 3 - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej,
  • Zadanie nr 4 - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki.
Szczegóły dotyczące poszczególnych zadań oraz warunków składania ofert i ich oceny dostępne są pod poniższym linkiem:
 
 
 
Termin składania ofert upływa 25 stycznia 2023 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją