Logo: BIP

Aktualności

XLIV sesja Rady Miejskiej w Gubinie

29 września 2022 r. (czwartek), o godzinie 10:45, w sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej w Gubinie VIII kadencji. 
 
Proponowany porządek obrad: 
 
I. Otwarcie sesji.  
 
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargi TVG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
  2. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim, 
  3. zasad nadawania i zmiany nazw obiektom miejskim na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim, 
  4. zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2022 rok, 
  5. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr XXXVII.271.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2022-2035.
V. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Gubinie.
 
VI. Sprawy różne.
- Prezentacja koncepcji zagospodarowania parku przy ul. Generała Władysława Andersa przez firmę APS Biuro Projektów Budownictwa w Zielonej Górze.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją