Logo: BIP

Aktualności

Zasłużony dla Miasta Gubina

Do 30 września 2022 r., w Centrum Informacji Urzędu Miejskiego, można składać wnioski o przyznanie tytułu "Zasłużony dla miasta Gubina". Dokumenty kieruje się do Przewodniczącego Rady Miejskiej. Wniosek o nadanie tytułu mogą składać:
  • Przewodniczący Rady Miejskiej w Gubinie,
  • Burmistrz Miasta Gubina,
  • Komisje stałe Rady Miejskiej,
  • co najmniej 3 radnych Rady Miejskiej,
  • organizacje, stowarzyszenia, fundacje i instytucje mające siedzibę w Gubinie
Wniosek o nadanie tytułu powinien zawierać: imię i nazwisko osoby fizycznej zgłaszanej do wyróżnienia lub pełną nazwę osoby prawnej, organizacji bądź instytucji zgłaszanej do wyróżnienia wraz ze szczegółowym opisem wybitnych zasług na rzecz miasta Gubina lub czynu o wyjątkowym znaczeniu uzasadniającym nadanie tytułu. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją