Logo: BIP

Aktualności

Komunikat ws. dodatku węglowego

Szanowni Państwo, w związku z brakiem środków finansowych na wypłaty dodatków węglowych informujemy, iż przyznanie dodatku nastąpi na podstawie zmienionej ustawy o dodatku węglowym i po uzyskaniu środków od Wojewody Lubuskiego. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją