Logo: BIP

Aktualności

Jakie wsparcie poza zwolnieniem ze składek możesz dostać z ZUS?

Podstawowym założeniem Tarcz Antykryzysowych jest redukcja negatywnych skutków ekonomicznych związanych z pandemią COVID-19. Najpopularniejszą formą pomocy oferowanej przez ZUS jest zwolnienie ze składek, jednak nie jest to jedyne wsparcie. Warto sprawdzić z jakich jeszcze rozwiązań mogą skorzystać przedsiębiorcy.
 
W Lubuskiem kwota umorzonych do tej pory składek wyniosła ponad 350 mln zł. Do końca kwietnia można składać wnioski o zwolnienie ze składek za styczeń, za grudzień i styczeń a także za luty. W dalszym ciągu można też starać się o świadczenie postojowe lub jego kontynuację. Dotyczy to nie tylko przedsiębiorców, ale także osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Wnioski można składać nawet do 3. miesięcy od zniesienia stanu epidemii. Wypłacone do tej pory przez Oddziały ZUS w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. świadczenia postojowe to kwota przeszło 145 mln zł.
 
To jednak nie wszystkie formy pomocy. Każdy, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa czy czasu jego prowadzenia może skorzystać z odroczenia terminu płatności składek bądź ich rozłożenia na raty bez ponoszenia opłaty prolongacyjnej. Wystarczy zawrzeć z ZUS odpowiednia umowę. Jeżeli złożymy wniosek przed terminem płatności składek, wtedy nie poniesiemy żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek będzie złożony po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku. Z odroczenia terminu płatności składek w związku z koronawirusem skorzystało w Lubuskiem przeszło 6 tys. osób, natomiast z rozłożenia na raty ponad  tysiąc.
 
Osoby, które mają problemy z terminowym opłacaniem składek przez COVID mogą starać się o odstąpienie od odsetek od zaległości. Jest to jednak możliwe wyłącznie, gdy składki zostały już opłacone, jednak po ustawowym terminie płatności, co spowodowało naliczenie odsetek.
 
Wnioski o wsparcie z ZUS można składać wyłącznie przez PUE, czyli Platformę Usług Elektronicznych. Więcej informacji o formach pomocy z ZUS oraz ważnych terminach na stronie zus.pl.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją