Logo: BIP

Aktualności

Zapisy na półkolonie miejskie

Zamieszczamy linki do elektronicznych zapisów na pierwszy turnus półkolonii miejskich, który potrwa od 27 czerwca do 8 lipca 2022 r. Ilość miejsc jest ograniczona i wynosi 55 osób (40 dzieci poniżej 10 roku życia i 15 powyżej tego wieku). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!
 
Formularz dla uczestników poniżej 10 roku życia - ANKIETA ON-LINE
 
Formularz dla uczestników powyżej 10 roku życia - ANKIETA ON-LINE
 
 

Konkursy na stanowiska dyrektorów

 • 06-06-2022
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
Burmistrz Miasta Gubina zarządzeniem nr 177.2022 z dnia 6 czerwca 2022r. ogłosił konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów nastęujących placówek oświatowych:
 
1) Przedszkola Miejskiego nr 1 w Gubinie, ul. Piastowska 20,
2) Przedszkola Miejskiego nr 2 w Gubinie, ul. Kunickiego 8a,
3) Przedszkola Miejskiego nr 3 w Gubinie, ul. Wojska Polskiego 16,
4) Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gubinie, ul. Racławicka 2,
5) Szkoły Podstawowej nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich w Gubinie, ul. Szkolna 1,
6) Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Gubinie, ul. Kresowa 48.
 

Informacja o półkoloniach letnich

Informujemy, że jutro o godzinie 8:00 zostaną uruchomione elektroniczne zapisy na pierwszy turnus półkolonii letnich organizowanych przez nasze miasto.
 
Linki (osobny dla dzieci poniżej i powyżej 10 lat) pojawią się na naszym facebooku oraz stronie www.gubin.pl.
 
Przypominamy, że ilość miejsc podczas turnusu jest ograniczona do 55 uczestników, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!
 
O kwocie odpłatności i innych szczegółach organizacyjnych poinformujemy w najbliższym czasie.

Oferta - zadanie publiczne

 • 03-06-2022
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego pn. Turniej - Warszawa 2022.
Oferta, złożona  w dniu 3 czerwca  2022r. przez Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy Dwójka MOS Gubin jest rozpatrywana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057), pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na zlecanie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Warunkiem zastosowania tego przepisu jest spełnianie przez oferenta następujących warunków:
- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
Złożona oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni  w celu  umożliwienia wszystkim zainteresowanym  złożenia uwag dotyczących oferty.
 
TRESĆ OFERTY

Oferta - zadanie publiczne

 • 03-06-2022
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego pn. Wspieranie działań na rzecz profilaktyki, propagowanie idei trzeźwości.
Oferta, złożona  w dniu  30  maja  2022r. przez Gubińskie Stowarzyszenie Abstynentów "Lubsza" jest rozpatrywana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057), pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na zlecanie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Warunkiem zastosowania tego przepisu jest spełnianie przez oferenta następujących warunków:
- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
Złożona oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni  w celu  umożliwienia wszystkim zainteresowanym  złożenia uwag dotyczących oferty.
 
TRESĆ OFERTY

Wejście na wieżę Fary

Informujemy, że wieża Fary jest dostępna dla odwiedzających! Zainteresowani wejściem na szczyt zabytku mają taką możliwość po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem telefonu w galerii "Ratusz" - 68 455 82 04.

Informacja o zapisach na półkolonie!

Jak już informowaliśmy wzorem ubiegłych lat, odbędą się organizowane przez Burmistrza miasta Gubina półkolonie letnie dla dzieci ze szkół podstawowych. W tym roku odbędą się dwa dwutygodniowe turnusy. Ich terminy to: 27.06 - 08.07 (1 turnus) oraz 11.07-22.07 (2 turnus). Zajęcia w każdy dzień potrwają od godziny 9:00 do 16:00. Obecnie trwa ustalanie wszystkich szczegółów dotyczących liczby uczestników, ale możemy poinformować, że dopłata do udziału wyniesie 300 złotych za turnus od dziecka. 
 
W tym roku, wyjątkowo, zapisy odbędą się w formie elektronicznej. Odpowiedni formularz, na pierwszy turnus, w najbliższym czasie zostanie zamieszczony na stronie www.gubin.pl. W ten sposób koordynator akcji będzie miał ułatwione gromadzenie wszystkich danych, a ich uzupełnienie jest na tyle proste, że żaden z rodziców i opiekunów nie będzie miał z nim problemu. Dzień przed uruchomieniem zapisów poinformujemy o tym fakcie w osobnej wiadomości. Zapisy na drugi turnus pojawią w drugiej połowie czerwca.
 
Bazą dla półkolonii będzie Zespół Szkół Ogólnokształcących przy ul. Piastowskiej. Pamiętajmy, że ilość miejsc jest ograniczona, a warunkiem kwalifikacji jest ukończenie 7 roku życia!

Raport o stanie Gminy Gubin o statusie miejskim za rok 2021

Burmistrz Miata Gubina, stosownie do uregulowań art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) przedstawia Radzie Miejskiej  „Raport o stanie Gminy Gubin o statusie miejskim za rok 2021”.
 
 1. Debata nad raportem planowana jest na sesji Rady Miejskiej w Gubinie w dniu 24 czerwca 2022 r. 
 2. W debacie nad raportem biorą udział radni Rady Miejskiej oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Gubina. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 pełnoletnich mieszkańców Gubina.
 
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu 23 czerwca 2022 r. -  jest to dzień poprzedzający sesję Rady Miejskiej, na której będzie przedstawiony raport.
 
Zgłoszenia winny byc przekazywane drogą mailową na adres: rada@gubin.pl
 
Mieszkańcy będą mogli brać udział w debacie wg kolejności zgłoszeń do Przewodniczącego Rady.
 
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Załączniki

Oferta - zadanie publiczne

Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego pn. Parada Motocyklowa.
Oferta, złożona  w dniu 12 maja  2022r. przez Stowarzyszenie Motórzyści Gubin jest rozpatrywana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057), pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na zlecanie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Warunkiem zastosowania tego przepisu jest spełnianie przez oferenta następujących warunków:
- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
Złożona oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni  w celu  umożliwienia wszystkim zainteresowanym  złożenia uwag dotyczących oferty.
 
TRESĆ OFERTY

Mobilny Punkt Informacyjny

Mobilny Punkt Informacyjny w Gubinie, 14.06.2022 r.
 
Pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, zapraszają na bezpłatne konsultacje. Spotkanie odbędzie się we wtorek 14 czerwca w Gubinie.
 
Podczas rozmów ze specjalistą dowiesz się o wsparciu z Funduszy Europejskich – m.in. na założenie firmy lub jej rozwój – oraz o projektach, w których możesz uczestniczyć. Jeśli pracujesz w samorządzie lub działasz w organizacji pozarządowej, zapoznasz się z aktualnymi konkursami na dofinansowanie projektów.
 
 
Konsultacje odbędą się we wtorek 14 czerwca 2022 r.:
 • od 9:00 do 11:30 w Polsko-Niemieckim Punkcie Kontaktowym w Gubinie, ul. Chrobrego 6, 66-620 Gubin.
 
Jeśli masz pytania, skontaktuj się:
 • telefonicznie: 68 4565-454, -488, -480, -499, -535;
 • mejlowo: infoue@lubuskie.pl
 
Serdecznie zapraszamy!
 
1 ... 3 4 5 6 7 ... 50