Logo: BIP

Aktualności

Przetargi na sprzedaż nieruchomości

1 września i 27 października 2022 r. odbędą się dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Gubin o statusie miejskim.
 
 
 

Gubeńskie popołudnie z walcem

Miasto Guben i Brandenburska Orkiestra Koncertowa Eberswalde zapraszają 3 lipca 2022 r. na Gubeńskie Taneczne Popołudnie z walcem. Na Promenadzie przy Dreieck o godz. 15:00 odbędzie się koncert plenerowy uroczej pary: Caroli Reichenbach i Brendana Sligera.
 
Obok słynnych melodii i utworów wielkiego mistrza Johanna Straussa, program będzie koncentrował się na wiedeńskim walcu, który jest niezwykle popularny i celebrowany w Wiedniu od prawie 200 lat. Chociaż bowiem trendy taneczne sięgają od salsy po tango, wiele serc wciąż bije w rytmie na trzy-cztery. Ponadto w repertuarze znajdują się znane i lubiane utwory Carla Millöckera, Franza Lehára i Franza Grothego. „Taniec w drewnianych butach" Alberta Lortzinga i "Walc nr 2" z suity jazzowej Dymitra Szostakowicza dopełnią ten nastrojowy program.
 
O godz. 16:00 nastąpi przerwa w koncercie, podczas której będzie można na żywo podziwiać ekstrawaganckie układy taneczne w wykonaniu profesjonalnych tancerzy towarzyskich. Następnie, o godz. 16.30 nastąpi kontynuacja koncertu plenerowego.
 
Dla miłośników tańca popołudnie to rozpocznie się już o godz. 14:30 otwartą lekcją tańca walca dla wszystkich chętnych pod okiem profesjonalistów. Zapraszamy Państwa, by przeżyć wspólnie to wyjątkowe taneczne popołudnie.
 
Zarówno kurs tańca jaki i koncert są bezpłatne.
 
Program
14:30 - otwarty kurs walca
15:00 - koncert plenerowy
16:00 - Występy taneczne profesjonalistów
16:30 - koncert plenerowy
 

Zapisy na II turnus półkolonii

Zamieszczamy linki do elektronicznych zapisów na pierwszy turnus półkolonii miejskich, który potrwa od 11 do 22 lipca 2022 r. Ilość miejsc jest ograniczona i wynosi 55 osób (40 dzieci poniżej 10 roku życia i 15 powyżej tego wieku). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!
 
Formularz dla uczestników poniżej 10 roku życia - https://forms.gle/GWNZa3fhHtLy1KUSA
 
Formularz dla uczestników powyżej 10 roku życia - https://forms.gle/tYfZsn9kGtUpYfDDA

Zapisy na drugi turnus półkolonii letnich

Informujemy, że jutro (środa - 22 czerwca) o godzinie 8:00 zostaną uruchomione elektroniczne zapisy na drugi turnus półkolonii letnich organizowanych przez nasze miasto (11-22 lipca 2022 r.) Linki (osobny dla dzieci poniżej i powyżej 10 lat) pojawią się na naszym facebooku oraz stronie www.gubin.pl.
 
Przypominamy, że ilość miejsc podczas turnusu jest ograniczona do 55 uczestników, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!

XLII sesja Rady Miejskiej w Gubinie

W piątek, 24 czerwca br.  o godzinie 14:00, w sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji.
 
Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie sesji.  
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej  na temat działalności Komisji   w okresie między sesjami.
IV. Raport o stanie Gminy Gubin o statusie miejskim za rok 2021
 
      -   Debata nad raportem o stanie gminy
Przypominamy, że w debacie nad raportem biorą udział radni Rady Miejskiej oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Gubina. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 pełnoletnich mieszkańców Gubina. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu 23 czerwca 2022 r.
Zgłoszenia winny byc przekazywane drogą mailową na adres: rada@gubin.pl
Mieszkańcy będą mogli brać udział w debacie wg kolejności zgłoszeń do Przewodniczącego Rady.
 
V. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. wotum zaufania dla Burmistrza Miasta 
 2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gubin o statusie miejskim oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gubin o statusie miejskim za rok 2021 
 3. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Gubina za rok 2021 
 4. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2022 r. 
 5. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr XXXVII.271.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2022-2035 
 6. wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu 
 7. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim i przekazanie organowi regulacyjnemu do zaopiniowania 
 8. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości 
VI. Sprawy różne
 
Transmisja z sesji będzie dostępna w internecie.

 

17 czerwca Urząd będzie nieczynny

Informujemy, że 17 czerwca 2022 r. (piątek) Urząd Miejski w Gubinie będzie nieczynny.
 
Zapraszamy do załatwiania swoich spraw w innym, dogodnym dla Państwa terminie. Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.

Oferta - zadanie publiczne

 • 14-06-2022
 • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
 • drukuj
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego pn. Wakacje dla Seniorów.
Oferta, złożona  w dniu  9 czerwca 2022r. przez Parafię Matki Bożej Fatimskiej jest rozpatrywana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057), pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na zlecanie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Warunkiem zastosowania tego przepisu jest spełnianie przez oferenta następujących warunków:
- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
Złożona oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni  w celu  umożliwienia wszystkim zainteresowanym  złożenia uwag dotyczących oferty.
 
TRESĆ OFERTY

Polsko-Niemieckie Święto Spotkań

W piątek, 17 czerwca 2022 r., zapraszamy do szpitala w Guben na Polsko-Niemieckie Święto Spotkań.
 

Przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej

25 sierpnia 2022 r. odbędzię przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
 

XLI sesja Rady Miejskiej w trybie nadzwyczajnym

W czwartek, 9 czerwca o godzinie 14:00, w sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej VIII kadencji.
 
Proponowany porządek obrad:
 
I. Otwarcie sesji.
 
II. Podjęcie:
 • uchwały o zmianie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2022 r.
 • uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej nr XXXVII.271.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2022-2035.
 
III. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gubinie.
 
1 2 3 4 5 6 ... 50