Logo: BIP

Aktualności

Święto Wojska Polskiego

Z okazji Święta Wojska Polskiego życzymy wszystkim Żołnierzom czynnym, rezerwistom i w stanie spoczynku oraz Pracownikom Cywilnym wojska, zapału w codziennej pracy, wielu osiągnięć i spełnienia wszystkich zamierzeń, a przede wszystkim satysfakcji z wykonywanych obowiązków.
 
Życzymy dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

Europejski Senior 2022

Burmistrz Miasta Gubina informuje, że w terminie 31.08-02.09.2022 odbędzie się punkt kulminacyjny projektu „Europejski senior 2022“ realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”.
 
Celem projektu jest zacieśnienie i pogłębianie istniejącej już długoletniej współpracy między seniorami z partnerskich miast Gubina i Guben.
 
 
Beneficjent wiodący: Gmina Gubin o statusie miejskim, Partner projektowy: Miasto Guben
 

Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego

22 września 2022 r. odbędzie się pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.
 

Ogłoszenie o przetargu i rokowaniach

15 września 2022 r. odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe. Natomiast 20 października odbędą się pierwsze rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo usługowo-mieszkaniowe, zieleni parkowej i parkingów.
 
 

Rodzinne Mistrzostwa Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej

Wyzwanie sportowe dla mieszkańców Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Do zabawy zaprasza Stowarzyszenie Aktywny Międzychód. Rodzinne Mistrzostwa to wydarzenie nastawione na dobrą zabawę, wysiłek fizyczny i umysłowy oraz sportowego ducha rywalizacji.
 
 Szczegóły wyścigu, regulamin oraz możliwość rejestracji znajdą Państwo pod poniższym linkiem.
 
 

Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego - konsultacje społeczne

Zarząd Województwa Lubuskiego informuje, iż w trosce o zapewnienie możliwości udziału w konsultacjach jak największej liczbie osób termin na zapoznanie się z niezbędną dokumentacją oraz składanie uwag i wniosków do projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego” został wydłużony do dnia 16 sierpnia 2022 r.
 
Z projektem dokumentu można zapoznać się w Departamencie Środowiska (w Wydziale Pozwoleń i Programów) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Olbrychta 10 w Zielonej Górze, pokój nr 102 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (www.bip.lubuskie.pl w zakładce Ochrona środowiska – Program ochrony środowiska).

Życzenia z okazji Święta Policji

24 lipca obchodzimy Święto Policji. Z tej okazji wszystkim Policjantkom, Policjantom i Pracownikom Policji składamy najserdeczniejsze życzenia osobistej i zawodowej pomyślności.
 
W tym szczególnym dniu życzymy Wam samych sukcesów w pracy zawodowej, wytrwałości i powodzenia w codziennej walce o bezpieczeństwo naszych obywateli. Niechaj trudna i odpowiedzialna służba będzie dla Was zawsze źródłem satysfakcji i zadowolenia, a wszystkim Waszym działaniom towarzyszy ludzka przychylność i życzliwość.

Oferta - zadanie publiczne

  • 08-07-2022
  • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
  • drukuj
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego pn. Wypoczynek i integracja.
Oferta, złożona  w dniu  7 lipca 2022r. przez Parafię Rzymsko-Katolicką Trójcy Świętej w Gubinie jest rozpatrywana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057), pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na zlecanie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Warunkiem zastosowania tego przepisu jest spełnianie przez oferenta następujących warunków:
- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
Złożona oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni  w celu  umożliwienia wszystkim zainteresowanym  złożenia uwag dotyczących oferty.
 
TRESĆ OFERTY

II Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben 2022

Burmistrz Miasta Gubina informuje, że 10 lipca 2022 roku odbędzie się punkt kulminacyjny projektu „II Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben 2022” realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”.
 
Celem projektu jest pogłębienie integracji i współpracy między osobami z Euromiasta Gubin-Guben, dla których pasją jest wędkarstwo.
 
Beneficjent wiodący: Gmina Gubin o statusie miejskim
Partner projektowy: Miasto Guben
 

 

Plan pierwszego turnusu półkolonii letnich

Półkolonie 2022
Czas trwania : I turnus -> od 27.06.2022r. do 08.07.2022r.
w godz. Od 9.00 do 16.00
tel. kontaktowy: 881-331-470
I GRUPA- Pani Patrycja II GRUPA Pani Ola III GRUPA Pani Agnieszka , IV GRUPA Pani Monika

Poniedziałek: 27.06.2022r.
9:00- 9:15- Przywitanie uczestników, rozpoczęcie półkolonii
9:15-10:00- Drugie śniadanie (Podział na dwie grupy)
10:00-10:30- Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas pobytu na półkolonii,
10:30-13:00- Olimpiada wakacyjno-integracyjna na boisku przy LO ul. Piastowska (cała grupa)
13:00-14:00- Obiad (I i II) 13.30-14.00 Obiad (III i IV)
14:00-15:30- Zabawy na placu przy ul. Królewskiej (I i II) i na boisku Roosevelta (III i IV)
15:30-16:00 - Powrót do placówki półkolonii

Wtorek : 28.06.2022r.
9:00-9:15- Przywitanie uczestników, zbiórka
9:15-10:00- Drugie śniadanie (Podział na dwie grupy)
11:00-12:30- Basen (I i III) / Zabawy i gry integracyjne „Wyspa skarbów” (II i IV)
13:00-13:30- Obiad (II i IV) 13.30-14.00 Obiad (I i III)
14.00-15:30- Basen (II i IV) /Zabawy i gry integracyjne „Wyspa skarbów” (I i III)
15:30-16:00- Powrót do placówki półkolonii

Środa: 29.06.2022r.
9:00-9:15- Powitanie uczestników, zbiórka
9:15-10:00- Drugie śniadanie (Podział na dwie grupy)
10:00-11:00- Zajęcia taneczne HIP-HOP (I) / zwiedzanie ruin Fary i wejście na wieżę widokową (II) /Wyjście na Skate Park (dzieci mogą zabrać hulajnogę, rolki, rower) (III i IV)
11.00-12.00 - Zajęcia taneczne HIP-HOP (II) / zwiedzanie ruin Fary i wejście na wieżę widokową (I) /Wyjście na Skate Park (dzieci mogą zabrać hulajnogę, rolki, rower) (III i IV)
13.00-13.30- Obiad (III i IV) 13.30-14.00 - Obiad (I i II)
14.00-15.00 Zajęcia taneczne HIP-HOP (III) / zwiedzanie ruin Fary i wejście na wieżę widokową (IV) /Wyjście na Skate Park (dzieci mogą zabrać hulajnogę, rolki, rower) (I i II)
15.00-16.00 Zajęcia taneczne HIP-HOP (IV) / zwiedzanie ruin Fary i wejście na wieżę widokową (III) /Wyjście na Skate Park (dzieci mogą zabrać hulajnogę, rolki, rower) (I i II)
Prosimy o odbiór grupy IV z Domu Kultury . Wszystkie grupy w tym dniu potrzebują obuwia na zmianę.

Czwartek: 30.06.2022r.
8:00- Przywitanie uczestników, zbiórka
8:10-8:30- Drugie śniadanie (Podział na dwie grupy)
8:30 – Wyjazd/ Wycieczka do Majalandu w Kownatach
17:00/18:00- Powrót do placówki półkolonii

Piątek : 01.07.2022r.
9:00-9:15- Przywitanie uczestników, zbiórka
9:15-10:00- Drugie śniadanie (Podział na dwie grupy)
10:00-16:00-Wycieczka rowerowa na Stadion miejski z obiadem w plenerze, Turniej sportowy „Walki rzędów”, ognisko z kiełbaskami, „Zbijak”, przeciąganie liny, tor przeszkód, sztafeta itp.
14:30-16:00- Powrót do placówki półkolonii

Poniedziałek: 04.07.2022r.
9:00- 9:15- Przywitanie uczestników, rozpoczęcie półkolonii
9:15-10:00- Drugie śniadanie (Podział na dwie grupy)
10:00-11.00- „Ścieżka saperska”Spotkanie z Saperami na Wyspie (I) / Zabawy na placu zabaw (IV) /Seans filmowy (II i III)
11.00-12.00- „Ścieżka saperska”Spotkanie z Saperami na Wyspie (IV)/Zabawy na placu zabaw (I) /Seans filmowy (II i III)
12.00-13:00- Zabawy na placu zabaw na Wyspie
13:00-13:30- Obiad (II i III) 13.30-14.00 Obiad (I i IV)
14:00-15:00- „Ścieżka saperska”Spotkanie z Saperami na Wyspie (II) / Zabawy na placu zabaw (III) /Seans filmowy (I i IV)
15.00-16.00- „Ścieżka saperska”Spotkanie z Saperami na Wyspie (III)/ Zabawy na placu zabaw (II) /Seans filmowy (I i IV)
Prosimy o odbiór grupy III spod Wyspy .
 
Wtorek : 05.07.2022r.
9:00-9:15- Przywitanie uczestników, zbiórka
9:15-10:00- Drugie śniadanie (Podział na dwie grupy)
11:00-12:30- Basen (I i II) / „Projekt Graffiti” malowanie kredą po asfalcie i zabawy na placu zabaw przy ul. Roosevelta (III i IV) Gry planszowe i zabawy przy PS4 w Świetlicy przy ul. Gdańskiej
13:00-13:30- Obiad (III i IV) 13.30-14.00 Obiad (I i II)
14.00-15:30- Basen (III i IV) / „Projekt Graffiti” malowanie kredą po asfalcie i zabawy na placu zabaw przy ul. Roosevelta (I i II) Gry planszowe i zabawy przy PS4 w Świetlicy przy ul. Gdańskiej
15.30-16.00- Powrót do placówki

Środa: 06.07.2022r.
9:00-9:15- Powitanie uczestników, zbiórka
9:15-10:00-Drugie śniadanie (Podział na dwie grupy)
10:00-11:00-Zajęcia taneczne HIP-HOP (IV) / zajęcia na boisku Roosevelta (III)/ Konkurs Masterchef w Świetlicy przy ul. Gdańskiej 17 (I i II)
11.00-12.00 -Zajęcia taneczne HIP-HOP (III) / zajęcia na boisku Roosevelta (IV) /Konkurs Masterchef w Świetlicy przy ul. Gdańskiej 17 (I i II)
12.00-13.00- Gry i zabawy na boisku przy LO (I i II)
13.00-13.30 Obiad (I i II) 13.30-14.00 - Obiad (III i IV)
14.00-15.00 Zajęcia taneczne HIP-HOP (II) /zajęcia na boisku Roosevelta (I)/ Konkurs Masterchef w Świetlicy przy ul. Gdańskiej17 (III i IV)
15.00-16.00 Zajęcia taneczne HIP-HOP (I) /zajęcia na boisku Roosevelta (II) /Konkurs Masterchef w Świetlicy przy ul. Gdańskiej17 (III i IV)
Prosimy o odbiór grupy I z Domu Kultury . Wszystkie grupy w tym dniu potrzebują obuwia na zmianę.
 
Czwartek: 07.07.2022r.
8:00- Przywitanie uczestników, zbiórka
8:10-8:30- Drugie śniadanie (Podział na dwie grupy)
8:30 – Wyjazd/Wycieczka do Kina oraz do Gęsich Tarasów (możliwość zabrania własnej hulajnogi lub łyżworolek)
17:00/18:00- Powrót do placówki półkolonii

Piątek :08.07.2022r.
9:00-9:15- Przywitanie uczestników, zbiórka
9:15-10:00- Drugie śniadanie (Podział na dwie grupy)
10:00-16:00- Mini festyn półkolonijny z atrakcjami na boisku LO ul. Piastowska
13.00-14.00- Przerwa obiadowa (Podział na dwie grupy)
 

Drodzy Rodzice!
W planie nieuwzględnione są wyjazdy np. nad jezioro. O tego typu wycieczkach będziemy informować Państwa na bieżąco, gdyż są uzależnione od pogody.
1. Bardzo prosimy, aby dzieci codziennie ubrane były w wygodny strój sportowy oraz obuwie, adekwatne do pogody oraz planu dnia. Obowiązkowo dzieci muszą mieć codziennie nakrycie głowy, w razie potrzeby krem z filtrem (najlepiej podpisany), dodatkowe jedzenie, przekąskę i napój.
2. Za rzeczy przyniesione na półkolonię (zabawki, gadżety itp.) wychowawcy nie odpowiadają.
3. Podczas zajęć na półkolonii jest kategoryczny zakaz używania telefonów komórkowych. W razie potrzeby bardzo prosimy o kontakt telefoniczny z kierownikiem półkolonii pod nr tel. 881-331-470
 
1 2 3 4 5 6 ... 50