Logo: BIP

Aktualności

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Zamieszczamy Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. znak sprawy WZŚ.442.1.2023.EK o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wyłożeniu do wglądu dokumentów zawierających informacje o projekcie dokumentu sporządzanego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego skutki realizacji mogą oddziaływać na środowisko na jej terytorium, pn.: Merytoryczny Regionalny Plan Częściowy „Wykorzystanie energii wiatrowej” regionu planistycznego Łużyce-Spreewald (zwany dalej Planem).
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją