Logo: BIP

Aktualności

LVI sesja Rady Miejskiej

29 września 2023 r. (piątek), o godzinie 10:45, w sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się LVI sesja Rady Miejskiej w Gubinie VIII kadencji.
 
Proponowany porządek obrad:
 
I. Otwarcie sesji.  
 
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
IV. Informacja Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Miejskich w Gubinie na temat stanu sieci wodociągów w mieście oraz jakości wody.
 
V. Podjęcie uchwał w sprawie:
 
  1. wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego, 
  2. stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych na remonty bieżące budynków i lokali komunalnych w roku 2023,
  3. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości,
  4. zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2023 rok,
  5. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr XLVIII.339.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2023-2035.
 
VI. Sprawy różne.
 
VII. Zamknięcie sesji.
 
Sesja dostępna będzie online na stronie www.gubin.pl w zakładce Transmisje Obrad Rady Miejskiej w Gubinie - https://user.sesje.pl/Portal/lubuskie/krosnienski/gubin-gm
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją