Logo: BIP

Aktualności

Planowa przerwa w dostawie energii

  • 08-09-2022
  • Autor: Wawrzyniak
  • drukuj
ENEA Operator sp. z o.o.
PLANOWANE WYŁĄCZENIA - Rejon Krosno Odrzańskie
Obszar Gubin
w dniu: 2022-09-15,
w godzinach: 09:00 - 15:00
Gubin: ul. Kresowa: 66, 68, 70, 72, 76, 76a, 78, 80, 80a, 80b, 80d, 117, działki nr: 10/16, 133/12.

Ptasia Grypa

  • 22-04-2021
  • Autor: Wawrzyniak
  • drukuj
Ptasia grypa w województwie lubuskim
 
         W związku ze stwierdzeniem kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w województwie lubuskim, ponownie przypominam o konieczności zintensyfikowania działań w zakresie monitoringu biernego u dzikiego ptactwa, które stanowi potencjalny rezerwuar wirusa grypy ptaków.
Zdecydowana większość ptaków, u których stwierdzono obecność wirusa, należy do rzędu blaszkodziobych, siewkowych i szponiastych. Duży odsetek wyników dodatnich stanowią przypadki u bernikli białolicej oraz u innych gatunków dzikich gęsi. W ostatnich tygodniach nastąpił też wzrost liczby przypadków u łabędzi niemych, Z tego względu przy pobieraniu próbek do badań laboratoryjnych należy koncentrować się na wspomnianych grupach ryzyka. Należy uwzględnić również masowe padnięcia krukowatych.
         W zakładce   <<Zarządzanie kryzysowe - Ptasie grypa >>   przypominamy Państwu podstawowe zasady bioasekuracji obowiązujące w przypadku ptasiej grypy.

Załączniki

Święto Wojska Polskiego

Z okazji święta Wojska Polskiego wszystkim żołnierzom w służbie czynnej, rezerwie i spoczynku oraz pracownikom cywilnym wojska składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności i wytrwałości w wykonywaniu zadań.:

Wakacyjna akcja dla dzieci

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka" zaprasza na wakacyjną akcję dla dzieci, która odbędzie się 21 sierpnia o godzinie 10:30 w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej (ul. Gdańska 17).
 

Bezpłatny dyżur prawnika

Informujemy, że 9 sierpnia 2019 r. w godzinach 8.00-12.00 w Polsko-Niemieckim Punkcie Kontaktowym przy ul. Chrobrego 6 w Gubinie odbędzie się bezpłatny dyżur dwujęzycznego prawnika.
 
Wszyscy zainteresowani mogą skorzystać z doradztwa w zakresie prawa polskiego i niemieckiego. Szczególnie zachęcamy do skorzystania z informacji prawnych dot. zakładania oraz rozwijania działalności gospodarczej na terenie Euromiasta Gubin-Guben.
 
Działanie realizowane w ramach projektu p.n. „Dwa ratusze-jedno Euromiasto” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia- Polska 2014-2020.