Logo: BIP

Aktualności

Planowa przerwa w dostawie energii

 • 27-09-2022
 • Autor: Wawrzyniak
 • drukuj
ENEA Operator sp. z o.o.
 
PLANOWANE WYŁĄCZENIA - Rejon Krosno Odrzańskie
 
Obszar Gubin
w dniach: 2022-10-04,
w godzinach: 08:00 - 14:00
Gubin: działka nr: 98/3,
ul. Barlickiego: 4, 10, 14, 21, 21a, 21b, 21c, 23a, 23b, 23c, 30, Działki nr: 22, 24, 140/14, 140/16, 140/18, 140/20, 140/30, 140/34, 
ul. Ceglana: 1, 1a, 2f, 3, 7, 9, 11, 13, 15,
 
ul. Kresowa: 92, 94, 96, 98, 102, 104, 106, 108, 110, 127, 147, komis samochodowy, działki nr: 456/1, 98/5,
ul. Poleska: 43, 43a, 45, działki nr: 98/4, 98/6, 100/5.
 

Planowa przerwa w dostawie energii

 • 22-09-2022
 • Autor: Wawrzyniak
 • drukuj
ENEA Operator sp. z o.o.
PLANOWANE WYŁĄCZENIA - Rejon Krosno Odrzańskie
Obszar Gubin
w dniu: 2022-09-29,
w godzinach: 09:00 - 14:00
Gubin: ul. Hugona Kołłątaja: 1, 1a, od 3 do 12, 14, 16, 16a, 18, 20, 20a, 20b, 20c,
działki nr: 9/3, 321/1,
ul. Śląska: 39,39a, 41, 43, 43a, 43b, 43c, 43d, 52, 58.

XLIV sesja Rady Miejskiej w Gubinie

29 września 2022 r. (czwartek), o godzinie 10:45, w sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej w Gubinie VIII kadencji. 
 
Proponowany porządek obrad: 
 
I. Otwarcie sesji.  
 
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargi TVG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
 2. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim, 
 3. zasad nadawania i zmiany nazw obiektom miejskim na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim, 
 4. zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2022 rok, 
 5. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr XXXVII.271.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2022-2035.
V. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Gubinie.
 
VI. Sprawy różne.
- Prezentacja koncepcji zagospodarowania parku przy ul. Generała Władysława Andersa przez firmę APS Biuro Projektów Budownictwa w Zielonej Górze.
 
 

Zasłużony dla Miasta Gubina

Do 30 września 2022 r., w Centrum Informacji Urzędu Miejskiego, można składać wnioski o przyznanie tytułu "Zasłużony dla miasta Gubina". Dokumenty kieruje się do Przewodniczącego Rady Miejskiej. Wniosek o nadanie tytułu mogą składać:
 • Przewodniczący Rady Miejskiej w Gubinie,
 • Burmistrz Miasta Gubina,
 • Komisje stałe Rady Miejskiej,
 • co najmniej 3 radnych Rady Miejskiej,
 • organizacje, stowarzyszenia, fundacje i instytucje mające siedzibę w Gubinie
Wniosek o nadanie tytułu powinien zawierać: imię i nazwisko osoby fizycznej zgłaszanej do wyróżnienia lub pełną nazwę osoby prawnej, organizacji bądź instytucji zgłaszanej do wyróżnienia wraz ze szczegółowym opisem wybitnych zasług na rzecz miasta Gubina lub czynu o wyjątkowym znaczeniu uzasadniającym nadanie tytułu. 

Przetarg ograniczony na poprawę warunków zagospodarowania

27 października 2022 r. przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
 

Komunikat ws. dodatku węglowego

Szanowni Państwo, w związku z brakiem środków finansowych na wypłaty dodatków węglowych informujemy, iż przyznanie dodatku nastąpi na podstawie zmienionej ustawy o dodatku węglowym i po uzyskaniu środków od Wojewody Lubuskiego. 

Okresowy zakaz wstępu do lasu!

Nadleśnictwo Gubin zawiadamia, że w okresie od 19 września do 3 października b.r. (z uwzględnieniem warunków pogodowych) przeprowadzony zostanie zabieg ograniczenia liczebności gąsienic barczatki sosnówki przy użyciu sprzętu agrolotniczego. Do zabiegu zostały zakwalifikowane drzewostany na terenie obrębu leśnego Chlebowo o łącznej powierzchni 894 ha, położone w południowej części obszaru, wyznaczonego miejscowościami: – Żytowań – Kosarzyn – Łomy – Chlebowo (droga powiatowa 1153F); – Chlebowo – Wałowice (droga wojewódzka 138); – Wałowice – Drzeńsk Wielki (droga gminna 001601F); – Drzeńsk Wielki – Żytowań (droga powiatowa 1154F) z wyłączeniem obszaru wzdłuż cieku wodnego Steklnik oraz terenu przy jez. Płocie.
 
Zgodnie z wytycznymi Zespołu Ochrony Lasu w Łopuchówku, do zabiegu użyty zostanie preparat DIMILIN 480 SC w stężeniu 0,09 – 0,10 l/ha. Nośnikiem wskazanego wyżej środka ochrony roślin będzie woda (2,0 l/ha) oraz ekologiczny olej mineralny IKAR 95 EC (środek zmniejszający napięcie powierzchniowe wody – w dawce 0,7 l/ha). Wydatek ogólny cieczy roboczej: 2,7 – 2,8 l/ha.
 
Wskazane środki ostrożności: - okres karencji dla runa leśnego – zakaz zbioru i spożywania w sezonie 2022 r. - okres prewencji – zakaz wejścia ludzi i zwierząt w pole zabiegowe do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. 2 Stosownie do uregulowań, zawartych w art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy z 28 września1991 o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 672 z późn. zm.), na czas zabiegów agrolotniczych oraz okres na okres karencji wprowadzony zostanie okresowy zakaz wstępu do lasu. Zakaz dotyczyć będzie wyłącznie obszaru, opisanego wyżej.

Dostosowanie licencji TAXI

 • 09-09-2022
 • Autor: Wawrzyniak
 • drukuj
PRZEDSIĘBIORCO! DZIAŁAJ SZYBKO - ZŁÓŻ WNIOSEK JUŻ DZIŚ!
TWOJA LICENCJA WYGAŚNIE Z DNIEM 01.01.2023 r.
 
Dostosowanie licencji taxi do obowiązujących przepisów prawa
 1. Licencje wydane przed 31.12.2019 r. podlegają dostosowaniu do wymogów ustawy o transporcie drogowym na wniosek przedsiębiorcy, złożony przed upływem 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16.05.2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.1180), tj. do dnia 31.12.2022 r. Licencje wydane przed 31.12.2019 r. zachowują ważność przez okres na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż 3 lata.
Wymagane dokumenty zgodne z aktualnymi danymi osobowymi:
 1. Wniosek o dostosowanie/zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wraz z załącznikami
Za wydanie wypisu z licencji  na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką pobiera się opłaty, w wysokości:
 1. 2 zł - w przypadku okresu obowiązywania licencji od 2 do 15 lat
 2. 2,50 zł - w przypadku okresu obowiązywania licencji powyżej 16 do 30 lat
 3. 3 zł - w przypadku okresu obowiązywania licencji powyżej 31 do 50 lat
Powyższej opłaty dokonać można za pomocą:
 • przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gubinie  06 1020 5402 0000 0502 0027 7418
 • oraz w kasie Urzędu Miejskiego w Gubinie – kasa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00
Otrzymane potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.
Miejsce załatwiania sprawy:
Pokój 204, II piętro Urząd Miejski w Gubinie ul. Piastowska 24
Telefon: 68 4558 138, 68 4558 144

 

Załączniki

Otwarty konkurs ofert - pożytek publiczny

Zarządzeniem nr 287.2022 z dnia 8 września 2022r. Burmistrz Miasta Gubina ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. wspieranie działań zmierzających do przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Szczegóły dotyczące poszczególnych zadań oraz warunków składania ofert i ich oceny dostępne są pod poniższym linkiem:
 
Termin skłądania ofert upływa 30 września 2022r.

Mammografia

 • 06-09-2022
 • Autor: Wawrzyniak
 • drukuj
Dnia 10 października 2022 r. przy Katedrze w Gubinie przeprowadzane będą bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanych tego typu badań.
 
Zapisy na badania
 
Zapisy na badania prowadzone są pod numerem telefonu: 68 41 41 411 (od 8.00 do 16.00: pn.-pt. )
 
Po prostu przyjdź
 
Badanie można wykonać bez żadnego przygotowania. Najlepiej zgłosić się w dwuczęściowym ubraniu, tak, by łatwo można było rozebrać się do pasa. W tym dniu nie powinno się używać dezodorantu, talku, balsamu ani kremu w okolicy górnej połowy ciała.
Podczas badania pierś układana jest na małej podstawce i dociskana plastikową płytką od góry oraz z boku, co pozwala uzyskać dwa obrazy. Ucisk ten trwa zaledwie kilka sekund.
 
Dlaczego warto robić mammografię?
 
Mammografia może wykryć zmiany od 2 do 4 lat wcześniej, zanim staną się one jawne klinicznie. Naturalny przebieg raka sutka jest zwykle bardzo długi i dlatego uważa się, że rak piersi jest chorobą przewlekłą. Poczynając od pierwszej komórki, która uległa przemianie złośliwej, w większości przypadków guz osiąga średnicę 1 cm w ciągu 7 - 8 lat. Stała kontrola piersi daje ogromną szansę wykrycia wczesnych zmian i zastosowania leczenia.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !
1 2 3 4 5 6 ... 50