Logo: BIP

Aktualności

Dożynki powiatowo-gminne

27 sierpnia 2022 r. w Chlebowie odbędą się dożynki Powiatowo-Gminne.
 

Święto Wojska Polskiego

Z okazji Święta Wojska Polskiego życzymy wszystkim Żołnierzom czynnym, rezerwistom i w stanie spoczynku oraz Pracownikom Cywilnym wojska, zapału w codziennej pracy, wielu osiągnięć i spełnienia wszystkich zamierzeń, a przede wszystkim satysfakcji z wykonywanych obowiązków.
 
Życzymy dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

Europejski Senior 2022

Burmistrz Miasta Gubina informuje, że w terminie 31.08-02.09.2022 odbędzie się punkt kulminacyjny projektu „Europejski senior 2022“ realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”.
 
Celem projektu jest zacieśnienie i pogłębianie istniejącej już długoletniej współpracy między seniorami z partnerskich miast Gubina i Guben.
 
 
Beneficjent wiodący: Gmina Gubin o statusie miejskim, Partner projektowy: Miasto Guben
 

Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego

22 września 2022 r. odbędzie się pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.
 

Zatrucie rzeki

  • 11-08-2022
  • Autor: Wawrzyniak
  • drukuj
                                                                                                                                                                                            Zielona Góra dnia, 10 sierpnia 2022r.
 
Komunikat w sprawie śniętych ryb w Odrze
 
W związku z dużym zainteresowaniem dot. występowania śniętych ryb w Odrze na terenie województwa lubuskiego Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że w lipcu br. doszło do dużego śnięcia ryb w górnym biegu rzeki, poza terenem naszego województwa. Od tej pory pojedyncze martwe ryby pojawiają się na kolejnych odcinkach rzeki. Na początku miesiąca w okolicach Wrocławia, a w ostatnich dniach także na odcinku lubuskim. Stan rzeki jest objęty stałym monitoringiem, prowadzone są obserwacje i pomiary terenowe, pobierane są próbki do badań na obszarach działania kolejnych Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, początkowo w górnym biegu, a od zeszłego tygodnia także na odcinku lubuskim i zachodniopomorskim.
Badania laboratoryjne pobranych próbek wykonuje Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Badaniami objęto cały lubuski odcinek Odry, pomiary i pobory prowadzone są w Bytomiu Odrzańskim, Krośnie Odrzańskim, Słubicach i Kostrzynie nad Odrą. Dotychczasowe wyniki nie wskazują na anomalia w chemizmie wody w rzece, nie stwierdzono odtlenienia, czyli tzw. przyduchy ani innych ewentualnych przyczyn śnięcia ryb. Trwają jednak jeszcze prowadzone przez CLB analizy chromatograficzne w związku z podejrzeniem wystąpienia substancji toksycznych. Pierwsze wyniki z dnia 5 sierpnia br. nie potwierdzają ich obecności.
Obserwowane rozmieszczenie zanieczyszczeń wody i śniętych ryb w Odrze wskazuje, że źródła zanieczyszczenia należy identyfikować na wcześniejszych odcinkach rzeki (powyżej granicy województwa lubuskiego).
 
W związku z zaistniałą sytuacją Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska rekomenduje powstrzymanie się od korzystania z Odry w celach wędkarskich i rekreacyjnych oraz przyłącza się do apelu zawartego w  komunikacie Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Zielonej Górze:
do czasu ustąpienia zagrożenia.
 
WIOŚ w Zielonej Górze będzie informował o wynikach kolejnych badań. W związku z ponadregionalną skalą tego problemu pozostaje w stałej współpracy z innymi wojewódzkimi inspektoratami ochrony środowiska, Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, Centrum Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i innymi zaangażowanymi służbami.
 
 
                                                                                                                                                                       w z. Lubuskiego Wojewódzkiego
                                                                                                                                                                       Inspektora Ochrony Środowiska
                                                                                                                                                                       mgr inż. Wojciech Konopczyński
                                                                                                                                                                      Zastępca Wojewódzkiego Inspektora
                                                                                                                                                                      Ochrony Środowiska
 

Ogłoszenie o przetargu i rokowaniach

15 września 2022 r. odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe. Natomiast 20 października odbędą się pierwsze rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo usługowo-mieszkaniowe, zieleni parkowej i parkingów.
 
 

Rodzinne Mistrzostwa Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej

Wyzwanie sportowe dla mieszkańców Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Do zabawy zaprasza Stowarzyszenie Aktywny Międzychód. Rodzinne Mistrzostwa to wydarzenie nastawione na dobrą zabawę, wysiłek fizyczny i umysłowy oraz sportowego ducha rywalizacji.
 
 Szczegóły wyścigu, regulamin oraz możliwość rejestracji znajdą Państwo pod poniższym linkiem.
 
 

Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego - konsultacje społeczne

Zarząd Województwa Lubuskiego informuje, iż w trosce o zapewnienie możliwości udziału w konsultacjach jak największej liczbie osób termin na zapoznanie się z niezbędną dokumentacją oraz składanie uwag i wniosków do projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego” został wydłużony do dnia 16 sierpnia 2022 r.
 
Z projektem dokumentu można zapoznać się w Departamencie Środowiska (w Wydziale Pozwoleń i Programów) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Olbrychta 10 w Zielonej Górze, pokój nr 102 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (www.bip.lubuskie.pl w zakładce Ochrona środowiska – Program ochrony środowiska).

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

  • 04-08-2022
  • Autor: Wawrzyniak
  • drukuj
Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gubinie (www.gubin.pl) w zakładce dla mieszkańców, w dziale bezpłatna pomoc prawna została opublikowana lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.
Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi.

Życzenia z okazji Święta Policji

24 lipca obchodzimy Święto Policji. Z tej okazji wszystkim Policjantkom, Policjantom i Pracownikom Policji składamy najserdeczniejsze życzenia osobistej i zawodowej pomyślności.
 
W tym szczególnym dniu życzymy Wam samych sukcesów w pracy zawodowej, wytrwałości i powodzenia w codziennej walce o bezpieczeństwo naszych obywateli. Niechaj trudna i odpowiedzialna służba będzie dla Was zawsze źródłem satysfakcji i zadowolenia, a wszystkim Waszym działaniom towarzyszy ludzka przychylność i życzliwość.
1 2 3 4 5 6 ... 48