Wykaz instytucji, które udzielają pomocy w przypadku przemocy w rodzinie
Zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020, przekazujemy linki do baz teleadresowych i wykazów instytucji, które udzielają pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie, na terenie województwa lubuskiego.
"Dobry Start"
Świadczenie "Dobry Start" w wysokości 300,00 zł, przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku.
Przerwa w dostawie wody.
PUM Sp. z o.o. w Gubinie informuje , że w dniu 13 lipca 2018 r., tj. piątek od godz. 8.30 do godz. 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody.
Warto zatrudnić studenta
Popularnym, szczególnie w wakacje, wśród przedsiębiorców rozwiązaniem jest zatrudnienie studentów na umowie zleceniu. To dlatego, że do ukończenia 26 roku życia studenci zatrudnieni w tej formie nie podlegają ubezpieczeniom społecznym. Nie trzeba też za nich opłacać składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Przerwa w dostawie wody do godziny 17:30
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie informuje, że w związku z przedłużającymi się pracami na sieci wodociągowej (włączeniem nowej sieci magistralnej przy ul. Różanej) dzisiejsza przerwa w dostawie wody potrwa do godziny 17:30.
Przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej
9 sierpnia, o godzinie 10 odbędzie się II przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego pn.: "Na tropie Niepodległej"
Informacja o jakości wody
PUM Sp. z o.o. w Gubinie, na podstawie komunikatu Powiatowej Stacji Epidemiologiczno-Sanitarnej w Krośnie Odrzańskim z dnia 06 lipca 2018 r. informuje, że woda jest już przydatna do spożycia przez mieszkańców.
Przetarg na zbycie nieruchomości gruntowych
9 sierpnia, o godzinie 9:00, odbędzie się kolejny przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gubin o statusie miejskim - tym razem przy ul. Kujawskiej.
Uwaga Mieszkańcy!
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. informuje, że w celu potwierdzenia dostarczania prawidłowej jakości wody, w poniedziałek - 2 lipca br., została pobrana do analizy próbka wody. Wynik badania laboratoryjnego PUM Sp. z o.o. otrzyma w piątek, 6 lipca br. i niezwłocznie przekaże do wiadomości mieszkańców.