Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


wpisany przez red2 | poniedziałek, 15 kwietnia 2019 08:02 |


Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że od 1 maja 2019 r. będą obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wyniosą:
 
  • za odpady komunalne, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 15,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca;
  • za odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 22,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
 
Każdy Mieszkaniec otrzyma zawiadomienie, w którym wyliczone będą nowe opłaty za gospodarowanie odpadami. Zmiana stawek opłat nie oznacza konieczności składania nowej deklaracji. Opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać, jak dotychczas, do 10 dnia każdego miesiąca przelewem bankowym lub w kasie Urzędu Miejskiego. W przypadku, gdy właściciel nie będzie uiszczał opłaty zostanie wydana decyzja określająca wysokość opłaty. Do wydania decyzji zostaną zastosowane  nowe stawki  oraz dane ze złożonej deklaracji.
 
 
Opłaty za gospodarowanie odpadami muszą być ustalane w takiej wysokości, aby zbilansować system finansowania odbioru i zagospodarowania odpadów. Podwyżka opłat jest efektem wzrostu kosztów przyjęcia odpadów komunalnych przez regionalną instalację zagospodarowania odpadów w Marszowie, jak również wprowadzenia w 2017 r. obowiązku (zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości) zbierania frakcji odpadów biodegradowalnych. Należy też zauważyć, że nasi mieszkańcy, z roku na rok generują coraz więcej odpadów. Widać ciągły wzrost ilości odpadów zmieszanych, co w znacznym stopniu przekłada się na obecny wzrost cen ich odbioru z naszych gospodarstw domowych. Tym samym można zauważyć, że im więcej śmieci, tym więcej gmina musi zapłacić za ich odbiór.
 
 
Powyższe zmiany nastąpiły zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. 2018 poz. 1454 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie Nr V.38.2019 z dniu 22 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty.