Informacja na temat planowanego strajku nauczycieli


wpisany przez reginamk | piątek, 05 kwietnia 2019 14:08 |


Do strajku na terenie naszej gminy planują przystąpić  następujące placówki oświatowe:
- Przedszkole Miejskie nr 1 przy ul. Piastowskiej
- Przedszkole Miejskie nr 3 przy ul. Wojska Polskiego
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich
- Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi.
- Zespół Szkół Ogólnokształcących
Rodzice ze wszystkich placówek zostali poinformowani o planowanym strajku poprzez dzienniki elektroniczne i informacje umieszczone na stronach internetowych szkół i przedszkoli.
 
Informacjami na temat organizacji pracy poszczególnych przedszkoli i szkół po 8 kwietnia br.  będą dysponowali na bieżąco dyrektorzy tych placówek.
 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień z pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1632)  w przypadku niespodziewanego zamknięcia szkoły lub przedszkola, gdy nie ma możliwości zapewnienia opieki dziecka w wieku do 8 lat , rodzice mogą zająć się nim sami i wystąpić o wypłatę zasiłku opiekuńczego.
Zamknięcie szkoły lub przedszkola jest traktowane jako nieprzewidziane, jeśli rodziców zawiadomiono o tym w terminie krótszym niż 7 dni. W takiej sytuacji należy złożyć swojemu pracodawcy wniosek o zasiłek opiekuńczy, do którego dołącza się oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu placówki.
Zasiłek opiekuńczy mogą otrzymać osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym. Nie ma tutaj znaczenia, czy ubezpieczenie jest obowiązkowe jak w przypadku umowy o pracę, czy też dobrowolne jak dla prowadzących działalność gospodarczą lub pracujących na podstawie umowy zlecenie. Zasiłek przysługuje zarówno matce jak i ojcu dziecka i jest wypłacany temu z rodziców, który wystąpi o jego otrzymanie. Można się jednak o niego starać tylko wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą zapewnić opiekę dziecku.
Zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wynagrodzenia.
Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy należy złożyć w zakładzie pracy następujące dokumenty:
– oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki;
– wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15A ;
W przypadku mniejszych firm lub gdy zasiłek chce pobrać osoba prowadząca działalność gospodarczą, pieniądze wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba wtedy również złożyć w ZUS formularz ZAS-36, czyli oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat i dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 – w przypadku pracowników, ZUS Z-3a – w przypadku pozostałych ubezpieczonych lub ZUS Z-3b – w przypadku osób prowadzących działalność.