Zapraszamy na bezpłatny dyżur prawnika!


wpisany przez bartekk | środa, 06 lutego 2019 14:16 |


Wszyscy zainteresowani mogą skorzystać z doradztwa w zakresie prawa polskiego  i niemieckiego. Szczególnie zachęcamy do skorzystania z informacji prawnych dot. zakładania oraz rozwijania działalności gospodarczej na terenie Euromiasta Gubin-Guben.

Działanie realizowane w ramach projektu p.n. „Dwa ratusze-jedno Euromiasto” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia- Polska 2014-2020.