Profilaktyka raka szyjki macicy


wpisany przez redaktor | piątek, 25 stycznia 2019 08:01 |


Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ dąży do jak najlepszego upowszechniania wiedzy o programie profilaktyki raka szyjki macicy. W swojej działalności szczególnie dużo uwagi poświęca tematowi profilaktyki. Jednak z niepokojem obserwuje się coraz mniejszą zgłaszalność w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy.Tym samym niezwykle ważnym jest lepsze poznanie potrzeb kobiet w naszym regionie i zweryfikowanie dotychczasowych działań w tym zakresie. Stąd prośba o wypełnienie, zamieszczonej poniżej, ankiety. 
 
Link do ankiety: https://www.nfz-zielonagora.pl/PL/1049/6350/Ankieta_dotyczaca_programu_profilaktyki_raka_szyjki_macicy/